PvdA Leeuwarden

Behoud huurwoningen in dorpen en verlaag de huren

Een woning is veel meer dan een stapel stenen en een dak boven je hoofd. Het is je thuis, de plek van waaruit je het leven tegemoet treedt. Waar je terug komt van je werk, waar je kinderen geboren zijn en opgroeien of juist de plek waar je zelfstandig je eigen bestaan (weer) opbouwt. Iedereen heeft recht op zo'n thuis en iedereen heeft bovendien recht te kunnen kiezen waar je je thuis voelt.

Velen kunnen daarin zelfstandig keuzes maken in het grote diverse koopaanbod. Mensen met een laag inkomen zijn aangewezen op het aanbod van de woningcorporaties. Die hebben de maatschappelijke plicht en wettelijke taak te voorzien in zo'n thuis. En daar ontstaan bij mij grote zorgen.

BETAALBAARHEID

Is zo'n huis nog betaalbaar voor iedereen? Het antwoord daarop is helaas nee. De sociale huurwoningen zijn in Leeuwarden tussen 2010 en 2015, in de ergste crisisjaren, qua huurprijs tussen de 17% (WoonFriesland) en 20% (Elkien) gestegen. Tegelijkertijd zijn de inkomens van deze groep gemiddeld met zo'n 20% gedaald.

Van ruim €14700,- naar zo'n €11.700 per jaar per huishouden. Dan is de conclusie van het onderzoek (LC 10 juni 2017) dat een substantieel deel van de huurders meer dan 40% van zijn inkomen kwijt is aan wonen en zorg niet zo verwonderlijk maar nog steeds wel heel zorgelijk en bovendien onverantwoord.

BESCHIKBAARHEID

Tegelijkertijd maakte Elkien recent bekend zich te willen terugtrekken uit 70 van de 82 kernen waarin Elkien huurwoningen aanbiedt. In dorpen, zoals bijvoorbeeld Wergea, Warten, Jirnsum, Reduzum of Easterlittens, ziet Elkien blijkbaar geen maatschappelijke verantwoordelijkheid meer voor zich zelf weggelegd.

Dat tast direct het recht van huurders aan die willen kiezen om te wonen in een dorp, hun dorp. Daarnaast tast dat ook de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen aan. Wat mij betreft een onverantwoorde en onacceptabele keuze van Elkien. Bovendien niet passend binnen de maatschappelijke opgave die woningbouwcorporaties hebben.
26 Juni aanstaande praat de Leeuwarder gemeenteraad over deze onderwerpen.

Mijn inbreng als PvdA raadslid zal zijn dat ik vind dat we moeten inzetten op structureel lagere huren en op het behoud van sociale huurwoningen in de dorpen. Op die manier bestrijden we armoede structureel, houden we leefbare en vitale dorpen en geven we IEDEREEN keuzevrijheid om te wonen waar je wilt wonen.Om te kiezen waar je je thuis voelt.

Hein de Haan
PvdA raadslid Leeuwarden

Recente Tweets

PvdALeeuwarden Wat heeft de organisatie weer een fantastisch feest neergezet! #5ejaar Gefeliciteerd! @sjoerdbootsma en alle colle… https://t.co/CjjCJt2b91
PvdALeeuwarden RT @henkdeinum: Slim investeren in Noord Nederland.. https://t.co/HSpBv0Q44Z
PvdALeeuwarden Whoop whoop! Gefeliciteerd kampioenen! Wereldrecord polonaise gaat naar de leerlingen van @ObsTwa Toppers🤸 8ste gro… https://t.co/7814sRaFvB

Agenda

Er zijn momenteel geen evenementen.

Facebook

Word PvdA Lid!

wordlid

Nieuwsbrief