Algemene Ledenvergadering PvdA

20171021163311Het bestuur nodigt u van harte uit voor de voorjaarsvergadering.
Wanneer: dinsdag 17 april
Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Plaats: 'de Bres', Schoolstraat 4 in Leeuwarden

Klik op de "Lees Meer button" voor de volledige agenda.
Tijdens de ALV komt Bouwe de Boerde Boer vertellen over de Elfwegentocht. Twee weken fossielvrij reizen: het gaat gebeuren in Fryslân, van 1 t/m 14 juli 2018! Het worden twee weken feest zonder een druppel benzine of diesel. De hele Mienskip werkt mee. En als afsluiter zetten we op 14 juli een wereldrecord neer: de grootste duurzame parade ooit! Op 13 km autoweg tussen Drachten en Leeuwarden zetten we een stoet neer met duizenden fossielvrije voertuigen. Van skippybal, tot elektrische motor tot solar boat. Rij jij ook mee Elfwegentocht record poging Jij kunt erbij zijn!1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslagen ALV's december en januari

4. Afscheid raadsleden en wethouders

5. Bestuursaangelegenheden
Het bestuur stelt voor Flip Cornelisse toe te voegen aan het bestuur.

6. Jaarverslag secretaris

7. Jaarrekening

8. Verslag kascommissie

9. Nieuws uit de fractie en het college

Pauze

10. “Elfwegentocht 2018: twa wiken feest sûnder ien drip benzine”. Hoe kunnen we in Leeuwarden en omstreken helpen hier een groot succes van te maken? Bouwe de Boer vertelt er alles over.

11. Rondvraag

Wanneer u problemen hebt met vervoer, kunt u contact opnemen met de rode taxi. Hiervoor kunt u bellen met Geertje Haringsma, t. 06-48082812.

Graag tot ziens op 17 april!