Motie plan van aanpak armoedebestrijding en schuldhulpverlening

werk-en-inkomen
Woensdag 18 juli zijn de jaarstukken van 2017 behandeld. PvdA Leeuwarden diende samen met D66 Leeuwarden de motie Plan van aanpak armoedebestrijding en schuldhulpverlening in. De motie is met 34 stemmen voor en 3 stemmen tegen, aangenomen door de raad. Wil je de volledige tekst van de motie lezen, klik dan op de Lees Meer button! 

MOTIE PLAN VAN AANPAK ARMOEDEBESTRIJDING EN SCHULDHULPVERLENING.

De raad van Leeuwarden, bijeen op 18 juli 2018 en behandelende jaarstukken 2017,

Constaterende dat: Onze inwoners in de armoede – en schuldhulpverlening op meerdere terreinen goede ondersteuning nodig
hebben van onze gemeente;

En overwegende dat :
 • Deze inwoners kwetsbaar zijn en vaak in een doolhof van regelingen zitten.
 • Het van belang is dat de gemeente met vaste contactpersonen werkt, zodat deze mensen niet van
  het kastje naar de muur worden gestuurd.
 • Deze mensen vaak gedupeerd worden door incassobureaus en bewindvoerders.
 • De gemeente enkel nog in zee gaat met gecertificeerde personen.
 • De ervaringsdeskundigheid op het gebied van schuldhulpverlening van grote meerwaarde kan zijn;
 • Dat ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan preventie en betere participatie van onze inwoners.
 • Dat de gemeente actief beleid moet voeren om ervaringsdeskundigheid in te zetten bij social return en in
  het sociaal domein.
 • Voor de goede uitvoering van armoede –en schuldhulpverlening de inbreng van ervaringsdeskundigen
  noodzakelijk is.
 • Dat de gemeente de ervaringsdeskundigen actief betrekt bij de uitvoering - en het beleid van armoede –
  en schuldhulpverlening;
 • Dat er een ‘LAB voor ARMOEDEBESTRIJDING EN SCHULDHULPVERLENING “ in Leeuwarden in oprichting is
  van ex - schuldenaren, Humanitas e.d

Verzoekt het College :

In contact te treden met betrokken partijen en daarbij te onderzoeken of te ondersteunen en faciliteren van
dit initiatief onderdeel kan worden van het armoede – en schuldhulpbeleid; 
Hierover de raad te informeren voor vaststelling van de begroting 2019 en het mee te nemen in de uitwerking van het Koersdocument.

PvdA Leeuwarden                       D66 Leeuwarden
Lutz Jacobi                                  Julie Bruijnincx
Mohammed Benmhammed         

0
0
0
s2smodern