Motie Transitievergoeding sport aangenomen

IMG20180722143931498Woensdag 18 juli was de raad bijeen om de jaarstukken van 2017 te behandelen. Mirka Antolovic-Tipuric en Dirk Visser hebben tijdens de raadsvergadering, namens de PvdA Leeuwarden de motie: Transitievergoeding sport ingediend. De motie werd aangenomen met 30 stemmen voor en 7 stemmen tegen. Wil je de volledige tekst van de motie lezen, klik dan op de Lees Meer button!


Motie Transitievergoeding sport.

De raad van Leeuwarden, bijeen op 18 juli 2018 en behandelende de jaarstukken 2017,

Constaterende dat:
De lopende projecten van Sportwijk Nylân en Frisia op dit moment geen financiële middelen meer hebben om hun werk voort te zetten en wij als raad nog steeds de nieuwe sportnota niet hebben vastgesteld (die in september 2017 toegezegd was en uitgesteld is naar voorjaar 2018);
Deze projecten gericht zijn op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen door initiatieven van onderop;
Leovardia sinds vorig jaar bezig is plannen te maken om ook de oostkant van de stad te bedienen met projecten voor gezond bewegen en sociale activiteiten.

en overwegende dat:

Deze projecten goed aansluiten aan de onlangs verschenen sportnota “Samen bewegen naar een gezonde Gemeente”
Als deze projecten stoppen, de behaalde resultaten in het niet verdwijnen
Op andere plekken (Leovardia en Wiarda) in de stad verenigingen geïnspireerd zijn door deze projecten en ook druk bezig om een eigen invulling aan zo'n project te geven.
Veel mensen niet of nauwelijks deelnemen aan sport - of bewegingsactiviteiten, maar door deze projecten zijn er honderden mensen actief zijn bereikt.

Verzoekt het college:

35.000 euro beschikbaar te stellen voor sportwijk Nylân en Frisia om de lopende projecten te continueren en te zorgen voor een warme overdracht naar de nieuwe werkwijze zoals beschreven in de nieuwe sportnota en deze projecten een duurzame plek te geven in onze gemeente.

10.000 euro aan Leovardia beschikbaar te stellen voor het verder ontwikkelen van de plannen die in het nieuwe sportbeleid passen. In totaal 45.000 euro uit het ISI te onttrekken.

En gaat over tot de orde van de dag

PvdA Leeuwarden
Mirka Antolovic-Tipuric
Dirk Visser

0
0
0
s2smodern