Motie jongeren en lokale politiek samen met Tienskip

293887451609413746238361864515756942571301nDe reactie van de mensen achter Tienskip zegt genoeg!
"Wauw, wat een dag! De gemeenteraad heeft na een speech van Lutz Jacobi de motie over Tienskip unaniem aangenomen! Daarnaast hebben we te horen gekregen dat de subsidieaanvraag bij het Iepenmienskipfûns en het Nieuwe stadsweeshuis geaccepteerd zijn. Hierdoor zijn al onze subsidies rond voor komend jaar. Na de zomervakantie gaan wij direct van start bij het Impulse / OSG Piter Jelles op 7 september, nu al zin in!

Erg mooi om te zien dat al die gesprekken die gevoerd zijn een mooi resultaat tot gevolg hebben gehad. Graag bedanken wij deze partijen voor de gesprekken die we hebben gevoerd en de steun die zij hebben gegeven. #bedankt: Sander Douma PvdA Leeuwarden voor het schrijven van de motie en PvdA Leeuwarden, PAL GroenLinks, D66 Leeuwarden, VVD Leeuwarden en FNP Ljouwert voor het indienen daarvan. #grutsk" Wil je de volledige tekst van de motie lezen, klik op de Lees Meer button!

 

De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 18 juli 2018, behandelende de jaarstukken 2018,

Motie: Jongeren en lokale politiek 

Het project “Tienskip”

De organisatie bestaat o.a. uit de studenten Jeppe Kok en Hindrik Talsma. Zij hebben het initiatief genomen om “Tienskip” (Tieners en de Mienskip) te starten. Zij betrekken jongeren bij de (Leeuwarder) politiek. “Want zelf dingen veranderen is eigenlijk best vet. Aan de hand van projectdagen op middelbare scholen gaan jongeren aan de slag met eigen bedachte probleemstellingen. Wij bieden de politieke 'know-how' om een probleem om te zetten in een oplossing.”


 Overwegende dat:

Er bij de jongeren weinig aandacht is voor de lokale politiek;
De lokale politiek een belangrijke plek inneemt in het politieke landschap;
Het project “Tienskip”op een vernieuwende manier aangetoond heeft jongeren bij de politiek te kunnen betrekken;
Het project “Tienskip” een manier is om de interesses van jongeren in de politiek terug te winnen;
Het betrekken van jongeren bij de politiek meer aandacht behoeft;
Zonder voldoende financiering het project niet kan voortbestaan en “Tienskip” genoodzaakt zal zijn de activiteiten te staken;
Het wenselijk is dit bedrag beschikbaar te stellen, met de kanttekening dat “Tienskip” actief moet blijven zoeken naar aanvullende sponsorgelden.
Er daarom sprake is van een garantstelling.

Verzoekt het college:

De benodigde garantstelling, eenmalig maximaal €2.000,- te reserveren en te dekken uit het Impuls Sociale Investeringen (ISI) om het voortbestaan van het project “Tienskip” te garanderen.

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA Leeuwarden

Sander Douma