Henk Deinum gaat stoppen als wethouder

Na bijna tien jaar als wethouder van Leeuwarden stopt Henk Deinum rond de jaarwisseling. “We hebben een prachtige zomer gehad met veel hoogtepunten, in Leeuwarden, in het werk en ook in de persoonlijke sfeer.” Deinums vrouw Jannewietske de Vries treedt op 27 september aan als burgemeester van Súdwest-Fryslân. “Dat is geweldig. Ik wil haar natuurlijk alle ruimte geven om dat ambt zo goed mogelijk te vervullen. Als we tegelijk in twee verschillende gemeenten werken, kan het beeld ontstaan dat we elkaar in verlegenheid brengen als de belangen van onze gemeenten niet parallel lopen. Dat wil ik te allen tijde voorkomen. Ik ben dan ook tot de conclusie gekomen dat het tijd is om mijn wethouderschap eerder te af te ronden en mijn werk over te dragen”, aldus Henk Deinum.
De wethouder heeft zijn besluit genomen in en na overleg met Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok. Vanuit diens functie als Rijksheer adviseert de Commissaris de minister over burgemeestersbenoemingen en houdt hij toezicht op de bestuurlijke eenheid in Fryslân. “Ik ha grut respekt foar de kar dy’t de hear Deinum makket om syn frou alle romte te jaan foar in goeie start as boargemaster”, zegt de heer Brok. “Dit is tige korrekt.”

Wethouder Henk Deinum vertrekt rond de jaarwisseling. “Dat geeft mij de tijd om onderwerpen in mijn portefeuille, waaronder de gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur, samen met mijn collega’s nog een stap verder te brengen. Daarna neem ik afscheid.
Jannewietske en ik kiezen voor maximale transparantie door dit nu al aan te kondigen. Wij denken dat het passend is in deze tijd, waarbij open en transparant publiek bestuur in woord en daad van groot belang is.”

Burgemeester Ferd Crone namens het college: “Henk Deinum heeft als wethouder tien jaar lang een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de gemeente en regio. We vinden het heel jammer dat hij afscheid neemt, maar hebben veel waardering en respect voor de wijze waarop hij tot zijn besluit is gekomen.”
0
0
0
s2smodern