Partij van de Arbeid bedankt Henk!

De PvdA-fractie en het bestuur hebben kennisgenomen van het besluit van onze wethouder Henk Deinum om rond de jaarwisseling te stoppen met zijn functie, die hij namens de PvdA in Leeuwarden ruim tien jaar mocht vervullen. Wij zijn Henk zeer erkentelijk voor zijn inzet, energie en daadkracht de afgelopen jaren. Henk kwam tot het besluit om terug te treden, zodat zijn vrouw Jannewietske de Vries zonder mogelijke belangenconflicten als burgemeester van Súdwest-Fryslân aan de slag kan gaan. Hoewel we dit besluit alleen maar kunnen respecteren, vinden we het ook erg jammer. We waren graag nog een aantal jaren met Henk als wethouder doorgegaan.

Als fractie en bestuur stellen wij het op prijs dat Henk ervoor kiest om de komende maanden een aantal dossiers af te ronden. Hiermee geeft hij niet alleen blijk van betrokkenheid bij het werk van de gemeente, hij zorgt er ook voor dat wij als partij zorgvuldig en voortvarend op zoek kunnen gaan naar een opvolger. Wat betreft de opvolging hebben we binnen onze afdeling afspraken gemaakt, welke zijn vastgelegd in een wethoudersprocedure. Nu duidelijk is geworden dat er een vacature is ontstaan, zullen we deze procedure opstarten.
0
0
0
s2smodern