Debat Koersdocument Sociaal Domein

Zorg-en-Leefbaarheid Zorg en Leefbaarheid *Koersdocument update*
Wij als PvdA fractie spreken onze waardering uit voor het ambtelijk apparaat dat vlot zo’n koersdocument heeft opgesteld. Ook willen we onze waardering uiten voor de griffie die ons twee maanden lang als raad heeft meegenomen in dit gebeuren. Zo hebben zij verschillende forums georganiseerd met de wethouders, ambtenaren, verschillende organisaties en ook een voorbeeld gemeente als Alphen aan den Rijn. Dank hiervoor.


Voorzitter, helaas is het sociaal Domein net als de natuur, nooit af. Wij moeten blijven verbeteren, vernieuwen en dat zal ook onze inzet zijn de komende jaren. Alleen door te innoveren en ons te ontwikkelen kunnen we ervoor zorgen dat elke inwoner op ons kan rekenen, op ons kan blijven rekenen. Meer lezen? Wij hebben de inbreng van de PvdA voor je bijgevoegd. Debat_Koersdocument_2018.pdf