In memoriam Trino van der Geest

190820-Trino-orgGedreven PvdA-er Trino van der Geest overleden
Op woensdag 14 augustus is Trino van der Geest overleden op de leeftijd 79 jaar. Trino was jarenlang actief als bestuurder van PvdA Leeuwarderadeel.

De sociaal democratie was zijn drijfveer en hij volgde de fractie intensief. Hij toetste het werk van de fractie op de sociaal democratische beginselen en meldde zich nadrukkelijk als hij het er niet mee eens was. “Je moet elkaar scherp houden” was zijn motto.

Als oud-medewerker van Staatsbosbeheer streed hij in politiek Leeuwarderadeel jarenlang voor een natuurpad over het tracé van het voormalige Dokkumer Lokaaltsje, de spoorlijn van Leeuwarden naar Dokkum. Het is dus mede op zijn initiatief dat het huidige fietspad over de oude spoorbaan naar Stiens er is gekomen. Het is een natuurpad waar dagelijks een grote schare fietsers gebruik van maakt voor de reis van en naar Leeuwarden.

Binnen PvdA Leeuwarderadeel was Trino vaak betrokken bij de selectie van de kandidaat raadsleden. Het levend houden van het sociaal democratische gedachten goed was daarbij zijn streven en hij toetste de kandidaat raadsleden stevig op hun sociaal democratische gehalte. In die functie speelde hij een belangrijke rol bij de kandidaatstelling van de raadsleden.

Sinds PvdA Leeuwarderadeel door de gemeentelijke fusie is opgegaan in PvdA Leeuwarden was Trino van der Geest niet meer bestuurlijk betrokken bij de afdeling, maar hij bleef actief en volgde de gemeente politiek nadrukkelijk.
0
0
0
s2smodern