Manifestatie Armoedebestrijding/ ALV

7619829123581457642945642708621705042984960nHet bestuur nodigt u van harte uit voor de najaarsvergadering in Tromp Theater in Leeuwarden ( M.H. Trompstraat 4a, 8921GH). Aanvang van de vergadering is maandag 25 november 18.45 uur, inloop vanaf 18.30 uur. Na de pauze gaan we verder met de manifestatie 'Armoede bestrijden' in het kader van de 'Reade Mienskip'.

Armoede in Leeuwarden: Doel van de avond is het ophalen van problemen en knelpunten in het armoedebeleid en het komen tot maatregelen die deze knelpunten helpen oplossen. Met de uitkomsten van deze avond kunnen de fracties in de Raad en in de Tweede Kamer verder aan de slag.

We hopen natuurlijk dat u allemaal aanwezig bent om mee te praten en mee te denken. Maar u kunt ons ook helpen door ervaringen van uzelf of uit uw omgeving voor ons op papier te zetten. Om al die ervaringen draait het deze avond.

Agenda ALV:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag ALV 16 maart 2019 (ter inzage voor de vergadering)
4. Bestuursaangelegenheden
    Geert Postma, bestuurslid en vicevoorzitter, is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem opnieuw te
    benoemen tot bestuurslid.
5. Werkplan 2020
6. Begroting 2020 (ter inzage op de vergadering)
7. Nieuws uit de JS in Fryslân
8. Nieuws uit de Statenfractie
9. W.v.t.t.k.
10.Rondvraag

Pauze

Na de pauze gaan we om 20.00 uur verder met de manifestatie 'Armoede bestrijden'.

0
0
0
s2smodern