Rentetarieven Kredietbank Nederland (Motie)

euro-870757960720Op woensdag 13 november jl. diende de fractie van de PvdA Leeuwarden, samen met PAL GroenLinks, FNP en D66, de motie 'Rentetarieven KBNL' in. Het KBNL (Kredietbank Nederland) is het loket voor sociale leningen. Mensen met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau, een BKR notering en/of schulden kunnen een beroep doen op een sociale lening van de KBNL.Vanaf één januari 2018 hebben de gemeenten de mogelijkheid om vast te stellen tegen welk rentetarief inwoners een sociale lening kunnen afsluiten. Het huidige rentetarief is hoog en dit is niet bevorderlijk voor de mensen met een lening.  De reden van de hoge tarieven zou de kosten zijn. Met het huidige tarief is het voor de KBNL kostendekkend. Er zijn meerdere gemeenten overgegaan tot het verlagen van de rente voor de leningen. Tevens zijn er voorbeelden van gemeenten die de sociale leningen verstrekken vanuit de bijzondere bijstand, waarbij geen rente in rekening wordt gebracht. Bijvoorbeeld de gemeente Aalten.

In overweging nemende dat een sociaal krediet alleen aangevraagd kan worden voor de kosten in de basale levensbehoeften. Een sociale lening de zelfredzaamheid van de inwoners stimuleert, de eigen verantwoordelijkheid vergroot en de inwoners in staat stelt mee te doen met de samenleving is een verlaging van de rentetarieven wenselijk.

Bij verlaging van de tarieven kunnen mogelijk inwoners die voorheen werden afgewezen wegens gebrek aan aflossingscapaciteit, nu door de verlaagde rente mogelijk wel in aanmerking kunnen komen voor een lening. Wat er voorkomen moet worden is dat mensen bij malafide geldverstrekkers terecht komen.

Het college wordt verzocht om een kosten overzicht te maken wat het voor de gemeente en de Kredietbank betekent wanneer er voor een sociaal krediet een lager rentepercentage gehanteerd wordt en wat de verlaging betekent voor de lopende leningen, wanneer deze ook naar dit lagere tarief worden overgeheveld.

Daarnaast wordt het college gevraagd om een schatting te maken hoeveel afgewezen aanvragen nu wel in aanmerking komen voor een sociaal krediet bij verlaging van de rentetarieven. En als laatste wordt er aan het college gevraagd een kwantitatieve opsomming te geven waarvoor deze kredieten ingezet worden. Indien mogelijk met cumulatieve bedragen.

De motie is met 27 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen door de raad.

Tags: Leeuwarden, , pvda, Schulden, Politiek, Schuldenvrij

0
0
0
s2smodern