Stichting Present Leeuwarden

adult-1846428340Op woensdag 13 november jl. diende de PvdA Leeuwarden, samen met ChristenUnie, CDA en PAL GroenLinks de motie 'Present' in. Het college heeft als doelstelling deze gemeente te willen maken tot een stad waar iedereen meedoet door middel van het bevorderen van de sociale cohesie en door middel van het bevorderen van de inzet van vrijwilligers.


Stichting Present levert een bijdrage aan deze doelstelling door mensen die willen helpen en mensen die als cliënt van diverse maatschappelijke organisaties hulp kunnen gebruiken aan elkaar te koppelen. De organisatie wil graag vrijwilligers mobiliseren om "hun handen uit de mouwen te steken" en zo een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Deze hulp en steun komt ten goede aan mensen met een lichamelijke beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem hebben. De overige maatschappelijke organisaties geven aan dat Stichting Present een hiaat in de hulpverlening vult.

Stichting Present geeft vorm aan de opgave in het WMO beleidskader door mensen uit te dagen meer initiatief te nemen, samenhang in de wijken te vergroten, hulp te bieden om mensen langer in hun omgeving te laten wonen, en een vangnet te bieden aan specifieke doelgroepen. Stichting Present werkt bij het invullen van deze taken graag samen met andere (vrijwilligers)organisaties om het vrijwilligerswerk een extra impuls te geven.

Om de eerder genoemde taken uit te kunnen blijven voeren, heeft de stichting minimaal 15000 euro aan budget nodig. Het bedrag, welke opgenomen is in de begroting van de gemeente Leeuwarden is niet toereikend en dient met 3000 euro in 2020 te worden verhoogd.

Het college wordt verzocht de extra benodigde subsidie voor 2020 aan stichting Present toe te kennen. De motie is met 32 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen door de raad.
0
0
0
s2smodern