Gemeente Leeuwarden 'trap op trap af'

ladder-823620960720Op woensdag 13 november heeft de PvdA Leeuwarden, samen met PAL Groen Links en het CDA de motie 'Gemeente Leeuwarden trap op, trap af' ingediend. Er is sprake van onder uitputting van de uitgaven van het rijk. Er worden minder gelden in het gemeentefonds gestort, dan eerder beraamd. De komende jaren zal er ook sprake zijn van onder uitputting bij het rijk.

Als gevolg van het trap-op-trap af principe, worden de gemeenten de komende jaren geconfronteerd met blijvende miljoenentekorten waardoor er extra bezuinigingen moeten plaatsvinden om de gemeentelijke meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Er is een motie door de tweede Kamer aangenomen, waarin het rijk wordt opgeroepen om samen met de gemeenten te onderzoeken om de financiële nadelen voor gemeente door het trap-op-trap-af principe te compenseren.

De gemeenten in Nederland, en dus ook Leeuwarden, komen voor grote maatschappelijke opgaven te staan, zowel in het sociaal domein als wat betreft duurzaamheid, woningbouw, energietransitie en andere terreinen. Gemeenten hebben daarnaast meer taken gekregen en krijgen er nog een aantal taken bij, maar zullen deze taken met minder geld moeten uitvoeren. De bedragen daadwerkelijke bedragen zijn lager dan de oorspronkelijke bedragen conform de gemaakte uitspraken in 2018. De gemeenten zouden er op moeten kunnen vertrouwen dat het rijk toezeggingen en afspraken nakomt.

Het college wordt verzocht om het rijk te verzoeken om de bijdrage aan het gemeentefonds weer in overeenstemming te brengen met de verwachtingen en afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke opgaven waarvoor de gemeente staan. Tevens wordt verzocht dat het college het rijk verzoekt om het trap-op-trap-af principe te herzien en zodanig aan te passen dat het minder grote en minder frequente schommelingen zullen optreden in de Algemene Uitkering vanuit het gemeentefonds.

Aan de Griffe is verzocht om een afschrift van deze motie te versturen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Tweede Kamer en de besturen van het VNG en G40. De motie is met 32 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen door de raad.

Tags: Leeuwarden, , pvda, Andries Ekhart, Politiek, Omrop Fryslan

0
0
0
s2smodern