In Memoriam oud – PvdA wethouder Gijs de Vries

IMG5002Op 23 augustus j.l. is Giesbert (Gijs) de Vries op 96-jarige leeftijd overleden. Gijs was in de 60-er, 70-er en 80-er jaren van de vorige eeuw zeer actief voor de Partij van de Arbeid, eerst als secretaris van de PvdA-afdeling Leeuwarden, daarna als gemeenteraadslid (reeds vanaf 1963) en vice-fractievoorzitter en later als wethouder. Hij groeide op in De Hoeve als zoon uit een groot arbeidersgezin (11 kinderen) waarin, mede dankzij betrokken onderwijzers, volksverheffing bovenaan stond (Gijs deed graag mee aan natuurverkenning, muziek, toneelspelen etc.).

In zijn jeugd was hij ook een actief korfballer, later was hij zelfs 25 jaar korfbalscheidsrechter. Het waren ook jaren waarin Gijs gevormd werd tot een zeer bewust levend geheelonthouder. Zo is hij decennia voorzitter geweest van de Ando Friesland. Eerst werkte hij in de kinderbescherming. Hij beheerde als wethouder vele jaren de portefeuille Sociale Zaken, een portefeuille die goed bij hem paste want Gijs had een bovengemiddeld sociale inborst. Dat maakte dat hij zich ook actief inzette voor mensen met individuele problemen als ze zich tot hem wendden met een klacht of een verzoek. Dat was echt typerend voor Gijs: hij had een bovengemiddeld gevoel voor rechtvaardigheid en dat sierde hem. In de Rooie Pepers van september 1980, waarin ik hem een lang interview (5 blz.) afnam zei hij: ‘Ze verwijten me nu nog wel ’s dat ik meer maatschappelijk werker ben dan bestuurder’.

Illustrator: Rienk Kruiderink

Daarnaast heeft hij als wethouder vele jaren cultuur, maatschappelijke dienstverlening, volksgezondheid en sport in zijn portefeuille gehad. Ook zijn maatschappelijke betrokkenheid in bredere zin staat velen heel levendig bij. Gijs hechtte aan goede menselijke verhoudingen maar ging soms een pittige uitspraak niet uit de weg. Zo vond hij het Fries een belangrijk cultuurgoed maar kwam hij tegelijk op voor de niet-Friestaligen in de provincie: een uitspraak die destijds veel discussie opleverde. Tijdens zijn latere jaren in een centrum voor senioren kwamen zijn eigenschappen als activistisch idealisme, betrokkenheid en doorzettingsvermogen nog steeds tot uiting als er zaken speelden waarmee hij moeite had of het oneens was.

Hij was en bleef dus een idealist die het beste voorhad met de maatschappij, een strijdmakker die daarvoor blijft gaan en die bepaald niet voor niets geleefd heeft. Een ander aspect dat de oudere PvdA-leden bijstaat is zijn gevoel voor taal en creativiteit. Het duidelijkst kwam dat tot uiting in de jaren waarin hij de tekst schreef voor de nieuwjaarsconference door Thomasvaer & Pieternel in Zalen Schaaf, die destijds jaarlijks massaal werd bezocht. In prachtige woorden op rijm kwam dan de hele (Leeuwarder) maatschappij of PvdA voorbij: Gijs moet daar zijn hele Kerstvakantie aan hebben opgeofferd. Dat was altijd heel knap gedaan. Zo komen tal van waardevolle herinneringen naar boven bij het bericht over het overlijden van deze Stellingwerver-met-Friese-betrokkenheid. Terecht schreef de familie in de advertentie dat Gijs ‘een rijk en welbesteed leven’ heeft gehad. Ik weet zeker namens de hele partij te spreken als we met zijn allen de nabestaanden van Gijs alle sterkte toewensen bij het verwerken van het verlies. Gijs, bedankt voor wat je allemaal voor de partij, Leeuwarden en haar inwoners betekend hebt.

Peter de Haan

0
0
0
s2smodern