Voormalig PvdA-leider Job Cohen heeft vrijdag een poëzietableau onthuld met een gedicht over de thuishaven van de Leeuwarder arbeidersbeweging.

muziek-tableauOnze stichting beheert het geld dat destijds overgebleven is van de verkoop van Ons Gebouw c.q. PvdA-gebouw De Bres. Het fonds werd aangewend voor eenmalige sociaaldemocratische doelen. Omdat de bodem van de ‘schatkist’ in beeld komt hebben we besloten geld ter beschikking te stellen voor iets dat blijvend is en de stad Leeuwarden ten goede komt. Het oog is gevallen op het pand Oostergrachtswal 129 (hoek Emmakade), gebouwd door architect H.R. Stoett.

Dat gebouw was vanaf 1933 decennia lang thuisbasis voor organisaties die zich hebben ingezet voor verbetering van het lot van de arbeiders. De Vereniging ‘Ons Gebouw” bestond uit grote organisaties zoals de SDAP, vakbond NVV, de Vervoersbond en de Bouwbond en kleinere op emancipatie gerichte verenigingen. Ze werkten in het gebouw bezielend samen naar een maatschappij van gelijke rechten en plichten. Daarna kreeg het gebouw een brede educatieve functie en werd het bekend als ‘Het Baken’. Daar hebben tot in de jaren negentig bij elkaar vele tienduizenden Leeuwarders cursussen en lezingen gevolgd. Leeuwarden kent geen gebouw dat zó sterk met ‘de verheffingsgedachte’ annex was: talloze mensen kregen hier de nodige ‘wind mee in de rug’ mee. (Foto LC)


Om die belangrijke en voor Leeuwarden zo kenmerkende historie recht te doen hebben we besloten een plaquette aan het pand mogelijk te maken met feitelijke informatie over de historie van het gebouw. Daarnaast komt er een poëzietableau als onderdeel van de Leeuwarder poëzieroute die een poëtische vertolking van de historie weergeeft. Het gedicht ‘Ons Gebouw / Het Baken’ is geschreven door de Leeuwarder dichter Rienk Kruiderink.

Het mogelijk maken van plaquette en poëzietableau is tevens de tweejaarlijkse Bresprijs die we om de twee jaar uitreiken aan een sociaaldemocratisch doel. Dat betreft i.c. de geschiedenis van het genoemde gebouw maar is tevens een presentje aan de Stichting Poëzietableaus die veel belangrijk werk voor de stad verricht.

Het poëzietableau werd op vrijdag 25 juni onthuld door oud-PvdA leider Job Cohen.De plaquette zal dan worden onthuld door cultuurwethouder Hein Kuiken (PvdA).

We zijn vereerd dat Job Cohen deze taak op zich wil nemen. Dat past in een Leeuwarder traditie: het standbeeld van P.J. Troelstra werd onthuld door dr. Willem Drees (1962), het Vondelingbeeld werd onthuld in aanwezigheid van Ed van Thijn en Joop den Uyl (1982), terwijl Wouter Bos het poëzietableau met het prachtige gedicht Yn kringen leit it libben om ús hinne van Troelstra heeft onthuld (2004).Dan zal ook kort het woord worden gevoerd door Peter van Dijk en Sjoukje Schadé, voorzitter van de St. Poëzietableaus Leeuwarden c.q. van onze stichting.

0
0
0
s2smodern