Energiearmoede in Leeuwarden

waakvlam-gashaard-gaskachelDe snelle stappen die Nederland zet in de energietransitie heeft grote gevolgen voor mensen, die al in armoede leven of nét kunnen rondkomen. De gasprijs stijgt en daarmee hun rekening. Alleen mensen, die het zich kunnen veroorloven, investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak en wonen relatief vaker in een beter geïsoleerd huis. De PvdA maakt zich grote zorgen om de Leeuwarders die in armoede leven. Lydia van Santen en Bauke Aalbers stelden het College de volgende vragen.

 


Onderzoeksorganisatie TNO kwam vorige week met een rapport over energiearmoede. Meer dan een half miljoen huishoudens leven in energiearmoede. Zij hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. Het onderzoek baseert zich op gegevens uit 2019. TNO verwacht dat de energietransitie op lange termijn goedkoper zal uitpakken voor huishoudens maar dan hebben we het over tientallen jaren. De komende jaren zullen de kosten eerder stijgen en dat is funest voor mensen, die nu al moeite hebben om rond te komen.

De PvdA maakt zich grote zorgen om de Leeuwarders die in armoede leven. Zeker nu de gas- en energieprijzen schrikbarend stijgen. De kans wordt reëel dat huishoudens hun huis niet meer warm kunnen houden.

 Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Heeft het college zicht op de omvang van de huishoudens die kampen met problemen als gevolg van de stijgende gas- en energieprijzen

  2. Wat zijn de mogelijkheden van de gemeente om deze groep financieel te ondersteunen? Dit om te voorkomen dat mensen letterlijk in de kou komen te zitten?

  3. In relatie tot de energietransitie: Wat hebben huishoudens in armoede nodig om de energietransitie te realiseren? Dus welk ondersteunend beleid heeft de groep die in armoede leeft, aanvullend nodig?

  4. Welke initiatieven heeft het College voorgenomen of al genomen om de bij 2 en 3 genoemde ondersteuning te geven

 

PvdA Leeuwarden

Bauke Aalbers

Lydia van Santen

 

 

Tags: Leeuwarden, , energiearmoede, TNO , isolatie, energieprijzen, schriftelijkevragen, energieleveranciers