Het jaar 2021 is bijna ten einde. Tijd voor een bericht vanuit de Leeuwarder PvdA fractie!

Kandidaten-PVDA-Leeuwarden-GR-verk-2022-Marieke-Balk-Fotografie-1De fractie

We hebben genoten van de periode waarin weer fysieke ontmoetingen mogelijk waren. En die waren er volop! We hebben verschillende werkbezoeken gedaan, daarover straks meer. Heel mooi dat een aantal van de nieuwe kandidaten al meedraaien om zich in te werken. De fractievergaderingen zijn weer op de maandag, want alle raadsbijeenkomsten zijn terug naar de woensdag. En natuurlijk weer digitaal.

Fractie in actie

Wat hebben we gedaan met actuele kwesties en welke acties hebben we ondernomen. Een selectie van onze acties.

 

Bezoek bij Werkbedrijf Bilgaard

We waren op werkbezoek bij het Wijkbedrijf Bilgaard. We werden bijgepraat door de ‘spin in het web’ Dick Bootsma. Wijkbedrijf Bilgaard is ontstaan uit een samenwerkingsverband van bedrijven en Wijkvereniging Bilgaard. Samen maken ze van de wijk een prachtige goed onderhouden wijk waar het prettig wonen en werken is. Het Wijkbedrijf verzorgt een breed scala aan cursussen, verzorgt kleinschalig groenonderhoud, draait er een service-team, een buurtpreventieteam en een Repair-café

Repaircafe
Foto: Bauke Aalbers, Eline de Koning, Dirk Visser
Dick Bootsma, Sander Douma en Afrah Abdullah 

Symposium bereikbare en behulpzame overheid

 Over dit zeer geslaagde symposium met 130 bezoekers is een video- verslagje gemaakt.

Heel mooi dat er ook diverse PvdA leden bij waren. Vanuit de raad én vanuit de ambtelijke dienst komen er voorstellen voor concrete vervolgstappen zodat de inwoners van onze gemeente er echt iets aan hebben. In ieder geval willen we vaker bepaalde situaties op zo’n zelfde manier oplossen als bij de ‘broodje casus’ ronde tijdens het symposium. Dat hebben alle aanwezigen als leerzaam en zinvol ervaren.

Bezoek cultureel centrum Mahatma Ghandi

 Dit centrum voorziet in een duidelijke behoeft voor inwoners met allerlei culturele achtergronden vanuit de hele stad. Ze hebben daar alleen vrijwel geen middelen voor. We kijken met hen nog naar een oplossing.

 Bezoek Grou

We hebben een constructief gesprek gehad met het Kernteam Grou over de plannen voor het Groene Kruisgebouw. Zij hebben het als heel plezierig ervaren. Ons is meer duidelijk geworden over de dilemma’s waar Grou voor staat. Er is maar heel weinig open ruimte in het dorp en dat levert problemen op bij parkeren en evenementen. Er komen vervolgbijeenkomsten over de dorpsvisie en de uitwerking daarvan.

Grou

En veel meer!

We zijn ook op bezoek geweest bij o.a. de Vrijheidswijk, Heechterp, Netwerkcentrum de Klomp, Jelsum, Himpens- Tearns en Mantgum. Verder zijn we als fractie met een aantal activiteiten bezig: Daarover later meer!

Nog even dit:

Oproep aan de PvdA vrouwen

De BH-actie ‘Boezemvriendinnen, een BH voor elke vrouw.

Met een groepje vrouwen (we hebben elkaar gevonden via de Buurvrouw en Buurvrouw Bus) gaan we een actie houden om goede en passende nieuwe of bijna nieuwe BH’s in te zamelen. Tijdens het event ‘Boezemvriendinnen’ op 14 februari zijn er dan professionals die helpen met het passen van een beha. Doe je mee? Heb je nog goede BH’s in de kast liggen, help je mee met inzamelen (bij bedrijven en ondernemers) of ben je erbij op de dag zelf?
Reacties welkom bij pvdaleeuwarden@gmail.com

Binnenkort komt hierover een persbericht naar buiten.

Raad en daad

Een paar hoofdpunten uit de raadsagenda oktober- december 2021

De begroting
De gemeente Leeuwarden besteedt jaarlijks 600.000.000 euro. We hadden een sluitende begroting, en zijn financieel gezond. We kunnen zelfs wat extra investeren. De PvdA had eerder al een motie ingediend om extra geld voor cultuur te vragen. Ook is er extra geld voor wijk- en dorpscentra, bomen, Leeuwarden Oost, extra onderhoud wegen en sportvelden in de Zuidlanden. De begroting is met algemene stemmen aangenomen in de gemeenteraad.

Daarnaast heb ik gevraagd om extra geld zodat we mensen kunnen helpen die hun gasrekening niet kunnen betalen. Dat is mogelijk.

Open brief aan alle inwoners van gemeente Leeuwarden.
Op initiatief van Mirka Antolovic en Carlijn Niesink (CU) is er een open brief geschreven over de rellen op 21 november namens de hele raad. ‘Naar aanleiding van de gebeurtenissen van zondagavond willen wij als Leeuwarder Gemeenteraad van ons laten horen. Als volksvertegenwoordigers zijn wij hierdoor geschokt’.

Lees hier verder https://www.pvdaleeuwarden.nl/10-nieuws/853-open-brief-aan-alle-inwoners-van-gemeente-leeuwarden

Skills in de stad
We zijn dan blij dat Leeuwarden pilotgemeente is voor Skills in de Stad. Dit is een kansrijk concept dat zich richt op school, wonen, werk en hulp. De PvdA Leeuwarden heeft zich altijd ingezet voor de jongeren die dakloos zijn of dreigen te worden.

Skills in de Stad richt zich op jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar met een complexe voorgeschiedenis en hulpvraag. Skills werkt met hen aan kansen, talentontwikkeling en een duurzaam toekomstperspectief.

images 

 
Heechterp
Bijna 600 sociale huurflats gaan in deze wijk tegen de vlakte. Daarvoor in de plaats komen iets meer en veel meer gevarieerde woningen in een groene omgeving terug.

Heechterp- Schieringen is een arme wijk. De PvdA wil de negatieve spiraal doorbreken en de kloof dichten. Daarvoor is een complete aanpak nodig. Aan de basis van die aanpak staan gemengde wijken. Wijken waarin mensen met verschillende inkomens en opleidingsniveaus wonen.

De meld een vermoeden app
Hierover hebt u vooral over burgemeester Buma in de LC kunnen lezen. Voor ons is het duidelijk geworden dat deze app een aanvulling is voor ambtenaren om gegevens te verzamelen over ondermijning. Het debat verliep enigszins gespannen, maar de verhouding met de burgemeester is verder goed.

Tot besluit
Het kerstreces is na deze enorm drukke tijd een verademing voor de fractie. Kunnen we ons even opladen om in januari vol energie de campagne in te gaan! Nog vragen, tips of opmerkingen? Mail ons: pvdaleeuwarden@gmail.com

Namens de Leeuwarder PvdA-fractie Eline de Koning, fractievoorzitter

Tags: Leeuwarden, , pvda, Grou, Nieuws