Deuren nu open voor besluitvorming rond nieuw Cambuurstadion

59490a5457404Persconferentie
Op dinsdag 20 juni maken de gemeente Leeuwarden en de BVO SC Cambuur de plannen bekend m.b.t. de ontwikkeling van Leeuwarden-West met hierin centraal het nieuwe Cambuurstadion. De voorbereiding kostte tijd. Zowel bij de inrichting van het gebied als bij het plan voor het stadion zijn immers vele partijen betrokken en moet aan tal van voorwaarden worden voldaan.

Voorwaardelijke besluitvorming

Genoemde plannen betreffen een voorwaardelijke besluitvorming dat nu door het college aan de Leeuwarder raad wordt voorgelegd. In het najaar zal dit in de raad worden behandeld. Bij goedkeuring en na de openbare inspraakperiode kan de raad in 2018 een realisatiebesluit nemen.

PvdA: verantwoord voorstander

De PvdA Leeuwarden is blij nu de planvorming rond is en op al haar facetten kan worden beoordeeld. De PvdA Leeuwarden heeft zich altijd opgesteld als een verantwoord voorstander van een nieuw Cambuurstadion. Verantwoord omdat het moet passen bij ambities en mogelijkheden van de gemeente Leeuwarden, zowel sociaal, sportief als financieel. Dit is ook de grondhouding waarop de PvdA de plannen in de raad zal beoordelen.

Mooie kansen benutten

De PvdA juicht de plannen van harte toe omdat hiermee in combinatie 4 mooie oplossingen worden gecreƫerd voor een aantal knelpunten in de gemeente Leeuwarden:

1) Behoud betaald voetbal in Leeuwarden.

Het huidige Cambuurstadion is sterk verouderd. Past qua inrichting, faciliteiten en veiligheid niet meer bij de kwaliteit die je als BVO moet bieden. En is dus een rem op de ontwikkeling van Cambuur. Sterker: zonder verandering dreigt het betaald voetbal in Leeuwarden verloren te gaan.

De PvdA vindt dat betaald voetbal in Leeuwarden hoort. Het geeft tienduizenden mensen plezier, zorgt voor verbondenheid en trots, heeft dus een sterke maatschappelijke functie en is een belangrijk visitekaartje van de gemeente. Een nieuw stadion garandeert behoud van betaald voetbal in Leeuwarden.

Daarom zijn we blij met het voorstel dat met grote inbreng van de Cambuursupporters is ontworpen. Het biedt plaats aan 15.000 toeschouwers en kenmerkt zich door de open hoeken, een sta-tribune en tribunes die dichtbij het veld staan waardoor een echte voetbalbeleving gegarandeerd is. Het nieuwe stadion voldoet aan alle eisen van een modern voetbalstadion en biedt Cambuur een mooie kans om zich te ontwikkelen als club die zich goed kan handhaven in de eredivisie.

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het nieuwe stadion zal de PvdA in gesprek blijven met supporters en bewoners van de betrokken wijken.

2) Ontwikkeling Leeuwarden-West

De ontwikkelingen in Leeuwarden-West hebben lange tijd stil gestaan. En stilstand is achteruitgang. Nu het Vrij-Baan programma grotendeels is afgerond en daarmee de infrastructuur van Leeuwarden sterk verbeterd is, wordt het hoog tijd dat juist dit gebied nieuwe impulsen krijgt.

Dat is goed voor o.a. de leefbaarheid, de bedrijvigheid en de werkgelegenheid. Immers: genoemde plannen leiden structureel tot zo'n 250 extra arbeidsplaatsen. En zeker in combinatie met het WTC, de Elfstedenhal en het nieuwe Cambuurstadion krijgt Leeuwarden-West een upgrading waarmee het weer tot een modern, levendig en boeiend deel van Leeuwarden wordt.

Op basis van een verantwoord plan juicht de PvdA dit van harte toe.

3) Nieuwe kansen voor het WTC: Leisure

De gemeente Leeuwarden was mede-eigenaar van het WTC. In de afgelopen 10 jaar heeft het WTC qua exploitatie moeilijke tijden gekend. Rode cijfers hebben de gemeente in de afgelopen jaren veel geld gekost opdat het WTC bleef bestaan.

Met de particuliere overname van het WTC is de gemeente verlost van deze kostenpost. En minstens zo belangrijk: de nieuwe eigenaar kan met een schone lei beginnen in een gebied dat zich in de komende jaren sterk zal ontwikkelen, met name in 'Leisure': ondernemerschap in vrijetijdsaccomodaties. Hiermee kan nieuwe inhoud worden gegeven aan de WTC-formule en kunnen nieuwe kansen worden benut.

Er van uitgaande dat het plan voldoet aan alle juridische en financiƫle voorwaarden is de PvdA blij met deze ontwikkeling.

4) Ontwikkeling Oud-Oost

Met het verwachte vertrek van het Cambuurstadion in Oud-Oost verdwijnt een van de grote bastions uit deze volkswijk. Het gat dat hiermee wordt geslagen zal ongetwijfeld tot emoties leiden. De PvdA beschouwt het als een belangrijke taak om hierover intensief contact met de bewoners te houden.

Zowel om de besluitvorming toe te lichten alsook om het gesprek aan te gaan over de nieuwe kansen die dit Oud-Oost biedt. Immers, met het verdwijnen van het stadion en bijbehorende velden kan het totale aanzicht van de wijk worden verbeterd. Input van onderop is voor de PvdA een must bij het maken van nieuwe plannen.

Positief zorgvuldig

Zoals gezegd: de PvdA is blij dat zij de plannen voor het nieuwe Cambuurstadion en Leeuwarden-West nu in zijn geheel kunnen beoordelen. Op basis van onze visie zullen wij de plannen positief zorgvuldig beoordelen. Naast diverse detailvragen zullen wij ons vooral scherp zijn op de gevolgen voor de Leeuwarder binnenstad. En daarnaast achten wij het van groot belang dat in dit kader passende aandacht wordt geschonken aan veiligheid en overlast in de betrokken wijken.

En nu doorpakken!

Plannen zijn mooi. Maar het gaat uiteindelijk om de realisatie. De PvdA is er alles aan gelegen om het proces "van papier naar praktijk" zo snel mogelijk te laten verlopen. Zeker gezien het lange proces vooraf zijn we dit aan de Leeuwarder bevolking verschuldigd.

Op voorwaarde dat onze vragen goed worden beantwoord zet de PvdA graag de deuren open richting een prachtig nieuw Cambuurstadion, een nieuw elan in Leeuwarden-West, een sterkere positie voor het WTC dankzij "Leisure" en passende verbetering van de volkswijk Oud-Oost. We beschouwen het totaal als een prachtige, kansrijke ontwikkeling waar de gemeente Leeuwarden in de koende decennia veel plezier aan zal beleven.
0
0
0
s2sdefault
01-header-web-PVDA
02-header-web-PVDA
03-header-web-PVDA
04-header-web-PVDA
05-header-web-PVDA