Geen vergaande verschraling van de sociale voorzieningen

B88765377Z120170914225643000GNMLSPTR1-0“Een goed collegevoorstel aan de raad: Geen verdergaande verschraling van de sociale voorzieningen in Leeuwarden! De verkende bezuinigingen wil de Partij van de Arbeid niet voor haar rekening nemen. Wij kiezen niet voor verschraling van het pakket ziektekostenvergoeding van de AV Frieso. Of het duurder maken van de premie. Wij kiezen niet voor de eerste 3 uur huishoudelijke hulp zelf betalen.

Lees meer

PvdA Motie pilot suïcidepreventie aangenomen

59649a71aa420Motie van de PvdA om als Gemeente Leeuwarden mee te doen met de pilot suïcidepreventie is aangenomen. Daarmee kunnen de activiteiten, trainingen en voorlichting door GGD en Stichting 113Online, in Leeuwarden starten. raadslid Bauke Aalbers is blij dat de motie aangenomen is en de pilot binnenkort van start kan gaan.

Lees meer

Verbeterd plan voor Stationsweg 15

nieuwontwerpVeel Leeuwarders en bezoekers komen er regelmatig langs; het Zuiderplein en de Stationsweg. Niet alleen een belangrijk verkeerskundig gebied in Leeuwarden, die verkeersstromen van de west- en oostzijde van de binnenstad met elkaar verbindt, maar ook een beeldbepalende plek voor inwoners en bezoekers van Leeuwarden. Het is daarom belangrijk dat het gebied rondom het Zuiderplein een goede ruimtelijke kwaliteit bezit. De PvdA-fractie vindt het mede haar taak om deze ruimtelijke kwaliteit te bewaken en de plannen op dergelijke belangrijke punten van de stad kritisch te benaderen.

Lees meer

Behoud huurwoningen in dorpen en verlaag de huren

594a6faa10f04Een woning is veel meer dan een stapel stenen en een dak boven je hoofd. Het is je thuis, de plek van waaruit je het leven tegemoet treedt. Waar je terug komt van je werk, waar je kinderen geboren zijn en opgroeien of juist de plek waar je zelfstandig je eigen bestaan (weer) opbouwt. Iedereen heeft recht op zo'n thuis en iedereen heeft bovendien recht te kunnen kiezen waar je je thuis voelt.

Velen kunnen daarin zelfstandig keuzes maken in het grote diverse koopaanbod. Mensen met een laag inkomen zijn aangewezen op het aanbod van de woningcorporaties. Die hebben de maatschappelijke plicht en wettelijke taak te voorzien in zo'n thuis. En daar ontstaan bij mij grote zorgen.

Lees meer

01-header-web-PVDA
02-header-web-PVDA
03-header-web-PVDA
04-header-web-PVDA
05-header-web-PVDA