Verbeterd plan voor Stationsweg 15

nieuwontwerpVeel Leeuwarders en bezoekers komen er regelmatig langs; het Zuiderplein en de Stationsweg. Niet alleen een belangrijk verkeerskundig gebied in Leeuwarden, die verkeersstromen van de west- en oostzijde van de binnenstad met elkaar verbindt, maar ook een beeldbepalende plek voor inwoners en bezoekers van Leeuwarden. Het is daarom belangrijk dat het gebied rondom het Zuiderplein een goede ruimtelijke kwaliteit bezit. De PvdA-fractie vindt het mede haar taak om deze ruimtelijke kwaliteit te bewaken en de plannen op dergelijke belangrijke punten van de stad kritisch te benaderen.


Nieuwe plannen


Het eerder ingediende projectplan voor bebouwing van de Stationsweg 15, tussen het voormalige hoofdkantoor van de Rabobank en de spoorovergang de Schrans, voldeed wat ons betreft niet aan de gewenste kwaliteit. Door de hoekige kubusvorm en de sombere donkergrijze kleurstelling benadrukte het ontwerp het grote volume en de hoogte van het gebouw dat op deze plek zou worden gebouwd. Een meerderheid van de raad, waaronder de PvdA-fractie heeft daarom een zogenoemde ‘Verklaring van geen bedenkingen’ niet afgegeven voor dit ontwerp, waarop een bouwvergunning door de gemeente is geweigerd.

Sterke verbeteringen

Na deze afwijzing is de gemeente in overleg getreden met de ontwikkelaar om met een aangepast ontwerp te komen, dat tegemoet zou komen aan de door de raad eerder genoemde bezwaren. Dat ontwerp ligt er nu. Het resultaat: een sterke verbetering ten opzichte van het eerdere plan. Door het inbrengen van onder andere horizontale belijning, speelse omgang met kleurstelling van het metselwerk en het afronden van de hoeken van het pand, oogt het pand ranker en wordt de bouwhoogte van het ontwerp niet meer zo benadrukt.

PvdA steunt nieuwe plannen

Zo ontstaat er een veel aantrekkelijker en vriendelijker aanblik op deze prominente plek aan het Zuiderplein. De PvdA-fractie is blij dat, als gevolg van het niet afgeven van een Verklaring van geen bedenkingen voor het eerste ontwerp, er nu een plan ligt dat door alle betrokkenen als een grote verbetering ten opzichte van het eerste ontwerp wordt beschouwd. Wij zullen dan ook instemmen met het nieuwe plan.
0
0
0
s2sdefault
01-header-web-PVDA
02-header-web-PVDA
03-header-web-PVDA
04-header-web-PVDA
05-header-web-PVDA