Opinie:Winkeltijden:lastig dossier

Dirk-VisserDe Leeuwarder gemeenteraad moest vorige week een besluit nemen over het collegevoorstel ‘Harmonisatie Winkeltijden’.

Dit hebben we geweten als raadsleden! Vele betrokken burgers, een vakbond, kerken, ondernemers en ondernemersverenigingen en een werknemer kregen, sommigen tot twee keer toe, de kans om hun mening te ventileren in het open podium. Tevens kregen we als raadsleden vele e-mails van betrokken burgers die al dan niet voor het voorliggende voorstel waren. Een prachtig democratisch proces en mooi om daar middenin te zitten als raadslid.

Lees meer

0
0
0
s2smodern

Themabijeenkomst over Cultuur

imagesFOZX0HCRIn het kader van de 'Reade Mienskip' organiseren fractie en bestuur een themabijeenkomst over cultuur. Daarvoor nodigen wij u van harte uit op dinsdag 4 februari om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het Tromp Theater (M.H. Trompstraat 4a, 8921 GH, Leeuwarden).

We willen deze avond met u in gesprek over aantal zaken en hebben daarvoor verschillende gasten 'uit het veld' uitgenodigd. Directeur Dieneke Zwiers van 'Kunstkade' vertelt wat er allemaal gebeurt op het gebied van cultuureducatie. Ook zal één van de cultuurcoaches vertellen over de dagelijkse praktijk van het werk. (Foto: Ruben van der Vliet)Lees meer

0
0
0
s2smodern

Inzet ervaringsdeskundigen

hands-600497340Op woensdag 13 november heeft de fractie van de PvdA Leeuwarden de motie 'Inzet Ervaringsdeskundigen' ingediend. De statushouders hebben van onze gemeente op meerdere terreinen goede en effectieve ondersteuning nodig. Tot nu toe blijven er veel kansen liggen bij het inburgeringsbeleid.

De gemeente beschikt over bijna een half miljoen euro voor nieuwe onconventionele benadering van de statushouders. Statushouders zijn kwetsbaar en zitten vaak in een doolhof aan regelingen. Daarnaast is het van belang dat de gemeente met vaste contactpersonen werkt, zodat de mensen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ervaringsdeskundigheid kan op het gebied van inburgering een grote meerwaarde zijn.

Lees meer

0
0
0
s2smodern

Gemeente Leeuwarden 'trap op trap af'

ladder-823620960720Op woensdag 13 november heeft de PvdA Leeuwarden, samen met PAL Groen Links en het CDA de motie 'Gemeente Leeuwarden trap op, trap af' ingediend. Er is sprake van onder uitputting van de uitgaven van het rijk. Er worden minder gelden in het gemeentefonds gestort, dan eerder beraamd. De komende jaren zal er ook sprake zijn van onder uitputting bij het rijk.

Als gevolg van het trap-op-trap af principe, worden de gemeenten de komende jaren geconfronteerd met blijvende miljoenentekorten waardoor er extra bezuinigingen moeten plaatsvinden om de gemeentelijke meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Er is een motie door de tweede Kamer aangenomen, waarin het rijk wordt opgeroepen om samen met de gemeenten te onderzoeken om de financiële nadelen voor gemeente door het trap-op-trap-af principe te compenseren.

Lees meer

0
0
0
s2smodern

Meer artikelen...