Campus Fryslân "Sociale Ongelijkheid"

5900fd1506109Op 11 april organiseerde Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit weer een wetenschapscafé in het Oranje Bierhuis. Deze keer over het onderwerp "Sociale ongelijkheid". Jelle de Visser was namens de PvdA Leeuwarden aanwezig.

Lees meer

Bresprijs 2017 naar Discriminatie Meldpunt van TÛMBA

58f89954ab1a7Het Fonds Het Gebouw / De Bres heeft als doel sociaal-democratische doelstellingen te realiseren. Het bestuur van dat fonds reikt eens per twee jaar de Bresprijs uit aan een organisatie die zich in het bijzonder verdienstelijk maakt voor kansarmen in de samenleving.

Lees meer

Pand Stationsweg; opknappen of handhaven!

58f7b2749a80eDe staat van het gekraakte pand aan de Stationsweg 2, een Rijksmonument, is de Partij van de Arbeid fractie al lang een doorn in het oog. Juist op zo'n prominent punt in de stad, tegenover het station en midden in het straks opgeknapte stationsgebied, zou dit van oorsprong prachtige pand onderdeel moeten uitmaken van een goede eerste indruk van onze stad.

Lees meer

Jaarverslag PvdA afd. Leeuwarderadeel

Voorwoord

De afdeling Leeuwarderadeel had geen traditie om jaarlijks een jaarverslag te maken. Immers met een ledenbestand van 50 mensen en een fractie van 4 personen, kende bijna iedereen elkaar wel. Daarnaast werd elke fractie- en raadsvergadering bijgewoond door 2 bestuursleden en 1 fractievolger, terwijl regelmatig andere bestuursleden of leden aanschoven.
Op de ledenvergaderingen was het vaste agendapunt: fractieleden en wethouder vertellen wat hen bezig houdt. De lijnen waren dus erg kort.
Omdat dit het laatste verslag is van de afdeling Leeuwarderadeel is er voor gekozen om een verkort jaarverslag te maken.

Lees meer

Meer artikelen...

01-header-web-PVDA
02-header-web-PVDA
03-header-web-PVDA
04-header-web-PVDA
05-header-web-PVDA