Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Op 22 april a.s. vindt in de zaal "De Bres" in Leeuwarden de Algemene Ledenvergadering plaats. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze vergadering. Vanaf 9.30 uur zijn de deuren geopend. De vergadering start op 10.00 uur en duurt ongeveer tot 12.00 uur. Na de pauze is er een informatief gedeelte voor alleen leden van de PvdA.

Lees meer

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden in de Bres op 28 januari 2017

Opening en vaststellen van de agenda

De vergadering wordt geopend en de voorzitter Rolie Groninger heet de 44 leden van harte welkom. Van 13 leden is bericht van verhindering ontvangen. Deze vergadering is een vervolg op de vergadering van 1 oktober 2016 waarin o.a. het besluit werd genomen tot het instellen van een lijsttrekkerverkiezing.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Lees meer

Jaarverslag 2016 PvdA afd. Leeuwarden

Door: Nanne Tjerk Andringa, voormalig secretaris en Nils Buit, secretaris

Als afdeling hebben we in 2016 de voorgenomen fusie met afdeling Leeuwarderadeel en gedeeltelijk afdeling Littenseradiel constant op de agenda gehad. Het toewerken naar een nieuwe afdeling Leeuwarden was een zorgvuldig proces waarbij er veel gecommuniceerd en samengewerkt moest worden. Het leidde tot een Bijzondere Algemene Ledenvergadering die op 1 oktober in de Bining te Koarnjum werd gehouden.

Lees meer

Vitale Sportvereniging Nijlân

58ef5cd9746b1Op maandag 10 april waren wij te gast bij de Leeuwarder voetbalvereniging C.S.V Leeuwarder Zwaluwen. Naast de uitleg, van één van de projectleiders Jens Dijkstra, over “Vitale Sportverenigingen” kregen wij gelijk een goed voorbeeld waarom je sport heel goed kunt inzetten als middel en niet als doel. De rondleiding door de wijk Nijlân gaf een duidelijk beeld van de verschillende projecten die spelen in de wijk.

Lees meer

Meer artikelen...

01-header-web-PVDA
02-header-web-PVDA
03-header-web-PVDA
04-header-web-PVDA
05-header-web-PVDA