In Memoriam PvdA-politicus Ed van Thijn

Ontwerp-zonder-titel-2021-12-19T204613576-e1639943233925Op 19 december j.l. overleed een van de bekendste politici van na de Tweede Wereldoorlog: Ed van Thijn. Hij heeft vrijwel alle denkbare openbare functies vervuld: gemeenteraadslid, medewerker Wiardi Beckman Stichting, burgemeester van Amsterdam, fractievoorzitter Eerste en Tweede Kamerlid, minister enz. Ook was hij onder studenten heel populair als professor aan de Universiteit van Amsterdam.

Als burgemeester van Amsterdam (1983-1994) ontwikkelde hij groot moreel gezag door enerzijds barmhartigheid en tolerantie te tonen en door anderzijds het gezag te laten gelden als dat nodig was. Ondanks zijn levenslange toewijding aan de publieke zaak en het daaraan inherente drukke bestaan heeft hij liefst 19 publicaties op zijn naam staan. In zijn laatste boek Blessuretijd. Dilemma's van een joods politicus (2012) staat hij o.a. uitvoerig stil bij de gevaren die vrede, democratie en mensenrechten bedreigen, een onderwerp dat levenslang zijn belangstelling had. Foto ANP.

Lees meer

Nieuwe dorpsmolen in Reduzum

dorpsmolenPvdA is blij met de aanschaf van een nieuwe dorpsmolen in Reduzum en is voorstander van de garantstelling door de gemeente
De PvdA Leeuwarden is ontzettend blij met initiatieven uit dorpen en wil deze waar mogelijk ondersteunen. De Dorpsmolen Reduzum is hier een prachtig voorbeeld van! De stichting Dorpsmûne Reduzum is al meerdere jaren actief om de bestaande molen te vervangen door een hoger exemplaar. De investering hiervoor bedraagt € 1,3 miljoen euro. Inwoners, bedrijven en instellingen dragen hebben al € 700.000,- als lening verstrekt aan de coöperatie. De rest (€ 600.000,-) kan worden gefinancierd door de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) tegen een aantrekkelijk rentepercentage als de gemeente bereid is hiervoor een garantie af te geven.  (foto website dorpsmolen Reduzum)

Lees meer

Hein de Haan (PvdA) bezorgt oliebollen bij de Wielenpôlle

Hein-de-Haan-Wielenpolle-Kerstdorp-Marieke-Balk-Fotografie-1Afgelopen week zijn er vernielingen aangericht in Kerstdorp Wielenpôlle. PvdA-lijsttrekker Hein de Haan is wijkwethouder voor dit gebied. De vernielingen van rendieren vormden voor hem op zondag 12 december aanleiding om met oliebollen bij vrijwilligers van het kerstdorp langs te gaan. Hein de Haan: “Het Kerstdorp Wielenpôlle is niet alleen uniek in ons land maar het is ook bij uitstek een feest van verlichting en verbinding in de wijk.Lees meer

Masterplan Heechterp: voorbeeld voor hele stad

images-1Heechterp gaat flink op de schop. Bijna 600 sociale huurflats gaan tegen de vlakte. Daarvoor in de plaats komen iets meer en veel meer gevarieerde woningen in een groene omgeving terug. Waarom doen we dit eigenlijk?

Heechterp-Schieringen was al eens de armste van Nederland, aldus het SCP. In 2017 was de situatie iets verbeterd. De wijk stond toen als enige van Leeuwarden in de landelijk top 20 (op plek 16). Dat jaar leefde 17,4 procent van de inwoners onder de armoedegrens: 8 procent minder dan even daarvoor, maar wel drie keer meer dan landelijk gemiddeld.

Lees meer

Meer artikelen...