Motie Sportwijk Nijlân scoort!

58ef5cd9746b1"Sportwijk Nijlân kan nog even vooruit door de motie die ik gisteren heb ingediend en die met ruime meerderheid is aangenomen!", aldus PvdA raadslid Wietse Martens. Het inzetten van sport als middel en niet als doel is belangrijk. In de wijk Nijlân zijn de afgelopen tijd verschillende projecten opgestart voor verschillende doelgroepen.

Lees meer

PvdA Motie pilot suïcidepreventie aangenomen

59649a71aa420Motie van de PvdA om als Gemeente Leeuwarden mee te doen met de pilot suïcidepreventie is aangenomen. Daarmee kunnen de activiteiten, trainingen en voorlichting door GGD en Stichting 113Online, in Leeuwarden starten. raadslid Bauke Aalbers is blij dat de motie aangenomen is en de pilot binnenkort van start kan gaan.

Lees meer

Verbeterd plan voor Stationsweg 15

nieuwontwerpVeel Leeuwarders en bezoekers komen er regelmatig langs; het Zuiderplein en de Stationsweg. Niet alleen een belangrijk verkeerskundig gebied in Leeuwarden, die verkeersstromen van de west- en oostzijde van de binnenstad met elkaar verbindt, maar ook een beeldbepalende plek voor inwoners en bezoekers van Leeuwarden. Het is daarom belangrijk dat het gebied rondom het Zuiderplein een goede ruimtelijke kwaliteit bezit. De PvdA-fractie vindt het mede haar taak om deze ruimtelijke kwaliteit te bewaken en de plannen op dergelijke belangrijke punten van de stad kritisch te benaderen.

Lees meer

Behoud huurwoningen in dorpen en verlaag de huren

594a6faa10f04Een woning is veel meer dan een stapel stenen en een dak boven je hoofd. Het is je thuis, de plek van waaruit je het leven tegemoet treedt. Waar je terug komt van je werk, waar je kinderen geboren zijn en opgroeien of juist de plek waar je zelfstandig je eigen bestaan (weer) opbouwt. Iedereen heeft recht op zo'n thuis en iedereen heeft bovendien recht te kunnen kiezen waar je je thuis voelt.

Velen kunnen daarin zelfstandig keuzes maken in het grote diverse koopaanbod. Mensen met een laag inkomen zijn aangewezen op het aanbod van de woningcorporaties. Die hebben de maatschappelijke plicht en wettelijke taak te voorzien in zo'n thuis. En daar ontstaan bij mij grote zorgen.

Lees meer

Meer artikelen...

01-header-web-PVDA
02-header-web-PVDA
03-header-web-PVDA
04-header-web-PVDA
05-header-web-PVDA