Gemeente Leeuwarden 'trap op trap af'

ladder-823620960720Op woensdag 13 november heeft de PvdA Leeuwarden, samen met PAL Groen Links en het CDA de motie 'Gemeente Leeuwarden trap op, trap af' ingediend. Er is sprake van onder uitputting van de uitgaven van het rijk. Er worden minder gelden in het gemeentefonds gestort, dan eerder beraamd. De komende jaren zal er ook sprake zijn van onder uitputting bij het rijk.

Als gevolg van het trap-op-trap af principe, worden de gemeenten de komende jaren geconfronteerd met blijvende miljoenentekorten waardoor er extra bezuinigingen moeten plaatsvinden om de gemeentelijke meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Er is een motie door de tweede Kamer aangenomen, waarin het rijk wordt opgeroepen om samen met de gemeenten te onderzoeken om de financiële nadelen voor gemeente door het trap-op-trap-af principe te compenseren.

Lees meer

0
0
0
s2smodern

Stichting Present Leeuwarden

adult-1846428340Op woensdag 13 november jl. diende de PvdA Leeuwarden, samen met ChristenUnie, CDA en PAL GroenLinks de motie 'Present' in. Het college heeft als doelstelling deze gemeente te willen maken tot een stad waar iedereen meedoet door middel van het bevorderen van de sociale cohesie en door middel van het bevorderen van de inzet van vrijwilligers.


Lees meer

0
0
0
s2smodern

Rentetarieven Kredietbank Nederland (Motie)

euro-870757960720Op woensdag 13 november jl. diende de fractie van de PvdA Leeuwarden, samen met PAL GroenLinks, FNP en D66, de motie 'Rentetarieven KBNL' in. Het KBNL (Kredietbank Nederland) is het loket voor sociale leningen. Mensen met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau, een BKR notering en/of schulden kunnen een beroep doen op een sociale lening van de KBNL.Lees meer

0
0
0
s2smodern

Manifestatie Armoedebestrijding/ ALV

7619829123581457642945642708621705042984960nHet bestuur nodigt u van harte uit voor de najaarsvergadering in Tromp Theater in Leeuwarden ( M.H. Trompstraat 4a, 8921GH). Aanvang van de vergadering is maandag 25 november 18.45 uur, inloop vanaf 18.30 uur. Na de pauze gaan we verder met de manifestatie 'Armoede bestrijden' in het kader van de 'Reade Mienskip'.

Lees meer

0
0
0
s2smodern

Meer artikelen...