Bestuur

Lucas Kuipers

Mijn naam is Lucas Kuipers, geboren in '93 en student HBO bestuurskunde. Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke discussies en later ook politiek. Tijdens mijn studie ben ik actief geworden bij studiegenootschap Trias Politica waar ik later voorzitter van ben geworden. Actief betrokken zijn bij beleid en bestuur naast mijn opleiding ben ik sindsdien blijven doen.
Kort hierna ben ik voorzitter geworden bij de Jonge Socialisten in Friesland. Anders dan het studiegenootschap, waarin je vooral binnen de muren van de NHL actief bezig bent, is de JS een veel politiek actievere vorm van bestuur. Met de nodige uitdagingen en meningsverschillen daarbij.

Tijdens de statenverkiezingen hebben we ons onder andere ingezet voor de jongerenkandidaten en daarnaast hebben we activiteiten georganiseerd voor onze leden. Omdat een goede samenwerking tussen alle politieke jongeren organisaties (PJO) ontbrak, hebben we tijdens ons bestuursjaar samen met de CDJA en de JD PROTA Fryslân opgericht (Politieke Jongerenorganisaties Ronde Tafel Fryslân). Om met als gezamenlijk doel van alle PJO’s jongeren te betrekken bij besluit en politiek. PROTA is nog steeds actief en inmiddels hebben meer PJO’s zich aangesloten. Zodoende kwam ik in 2015 ook bij de PvdA Leeuwarden nadat ik tijdens mijn voorzitterschap bij de JS en daarvoor regelmatig vergadering bezocht. Als bestuurslid heb ik als vliegende keep op verschillende onderdelen ondersteund zoals de permanente campagne, de landelijke en provinciale campagne, de kandidaatstellingscommissie maar ook 1-mei- en nieuwjaarsvieringen en andere zaken. In juli 2017 ben ik aangesteld als vicevoorzitter.

Ook ben ik al tijd actief en ondersteunende geweest bij de JS Friesland. In november 2017, na het schrijven van een succesvol bidbook en vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, organiseerde we als JS-afdeling een najaarscongres in Leeuwarden waarbij we met meer dan honderd jongeren de gemeenteraadscampagne bijstonden op straat. Voor mijzelf een hoogtepunt van de campagne.
Op dat we als afdeling nog vele jaren de stad rood gekleurd houden!