Bestuur

Nils Buit

Mijn naam is Nils Buit, geboren en opgegroeid in Rotterdam, waar in het gezin het dagblad “Het Vrije Volk” werd gelezen, het tv- en radioblad de “VARA- gids” elke week in de bus kwam en waar mijn ouders lid waren van de Partij van de Arbeid.

Eind 2006 bracht de liefde mij naar Britsum, een dorp van voormalige gemeente Leeuwarderadeel.
Omdat voor mij geldt: “Het maakt niet uit waar je woont, maar met wie je woont”, was Britsum dus the place to be.

Vanaf medio 2016, vooruitlopend op de herindeling van onder meer Leeuwarderadeel met Leeuwarden, werd ik secretaris van de afdeling Leeuwarden. Ik had al ruime ervaring opgedaan als secretaris/ penningmeester binnen de PvdA afdeling in Leeuwarderadeel.

Het belangrijkste vind ik dat iedereen mee kan doen, ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt en wat jouw mogelijkheden zijn. Mee kunnen doen betekent ook bestaanszekerheid voor iedereen en dat vind ik terug in de principes van de Partij.

Na veel jaren bij lokale overheden te hebben gewerkt als juridisch medewerker, financieel medewerker en uiteindelijk in de functie van beleidsmedewerker planning en control, geniet ik sedert mei 2018 van mijn pensioen.

Het is heerlijk om in een dorp als Britsum te wonen, op het Friese platteland, van waaruit je goed kunt wandelen en fietsen. Dat is wat wij graag doen.