Fractie

Andries Ekhart

21 februari ben ik 64 geworden. 41 jaar getrouwd met Baudina, 2 kinderen en in mei verwachten we ons eerste kleinkind. Afgelopen 16 jaar was ik wethouder, daarvoor leraar en conrector. Hobby’s zijn lezen, biljarten, het oplossen van cryptogrammen en Cambuur. Lid geworden van de PvdA in 1995 op aandringen van Bareld de Vries, de vader van Jannewietske. De PvdA zit in mijn bloed. Ik heb nog nooit op een andere partij gestemd.

In de raad ga ik me bezig houden met jeugd en onderwijs en word ik forumvoorzitter.Ik vind dat elk kind zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Niet je postcode moet je toekomst bepalen, maar je talent.Culturele Hoofdstad is veel meer dan alleen een feestje. Het gaat vooral om de jaren daarna. Iedereen moet er baat bij hebben, bv minder armoede, meer banen.
Tenslotte vind ik dat we politiek vooral buiten het stadhuis moeten bedrijven, samen met de inwoners van onze mooie gemeente.

Portefeuilles:

Openbare orde en veiligheid
Financiën en begroting
Beroepsonderwijs (MBO/HBO/UNI)
Jeugdbeleid, jeugdwet
Basisonderwijs
Voorgezet onderwijs
WTC-gebied/Cambuur stadion/Cambuur - Oost

Contactpersoon in de dorpen:

Baard, Bears, Húns, Jellum, Leons

Contactpersoon in de wijken:

Bilgaard, Oldegalileën/Bloemenbuurt