Fractie

Anneke Adema

Portefeuilles:

Bestuurlijke sturing Sociaal Domein
Bedrijfsvoering
Beroepsonderwijs (MBO/HBO/UNI)
Jeugdbeleid en jeugdwet
Basisonderwijs
Voortgezetonderwijs
Digitalisering/publieke dienstverlening

Contactpersoon in de dorpen:

Easterlittens, Lekkum, Miedum, Snakkerburen, Warstiens, Warten