Fractie

Cem Kaya

Ik ben bijna 39, getrouwd met Kadriye. We hebben 1 dochter en verwachten ons tweede kind. Ik werk bij een verzekeringsmaatschappij in Utrecht op de afdeling pensioenen. Mijn hobby’s zijn mijn gezin en voetbal. Helaas meer passief dan actief tegenwoordig.Ik ben al vele jaren lid van de PvdA, de enige partij, waar bijna al mijn idealen samenkomen. Eerlijk werk voor iedereen, een sociale maatschappij, waar iedereen zich thuis voelt.Dit is mijn eerste termijn als raadslid. Ik heb veel zin in de komende 4 jaar. Ik ga me o.a. bezighouden met horecabeleid, culturele hoofdstad, bedrijfsvoering, werk en inkomen en de WMO.Ik wil graag een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in onze gemeente.Culturele hoofdstad kan laten zien wat de waarde van cultuur is, maar moet ook bijdragen aan meer toerisme, meer werkgelegenheid en sfeer. Persoonlijk ben ik, dankzij Culturele Hoofdstad, nog trotser op dat ik in Leeuwarden woon.

Portefeuilles:

Bestuurlijke coördinatie sturing sociaal domein
Inkomensregelingen
Armoedebeleid, schuldhulp
Werk en inkomen
Werk (Participatiewet)
WMO en publieke gezondheid
Opvang
Integratie

Contactpersoon in de wijken:

Aldlân
Schepenbuurt
Vlietzonde
Tjerk Hiddes/Cambuursterhoek
Vrijheidswijk
Wielenpôlle