Fractie

Linda Slagter

Mijn naam is Linda Slagter. Ik heb jaren in Grou gewoond, maar nu ben ik woonachtig in Leeuwarden. Ik heb twee lieve kinderen en werk als Vakbondsbestuurder/onderhandelaar bij CNV Vakmensen.

Ik ben dat werk gaan doen omdat ik wil opkomen voor medewerkers die onrecht aangedaan wordt of hulp nodig hebben en mooie cao’s o.a te realiseren.
De politiek sluit hier mooi bij aan, dat is ook de reden dat ik mij met veel plezier inzet voor onze prachtige gemeente en natuurlijk het mooie prachtige Grou, waar mijn hart warm van blijft worden.

Binnen mijn portefeuilles wil ik graag tevreden burgers, inspraak voor burgers en het lijkt mij belangrijk dat de inwoners vertrouwen hebben in de gemeente. Bij de laatste punt is nog veel winst te behalen.

De PvdA is de partij om dit voor elkaar te krijgen, omdat de PvdA er voor de inwoners is, ook voor de mensen die het wat lastiger hebben.
Ik ben actief in de politiek om dezelfde reden waarom ik bij de vakbond werk. Ik wil opkomen voor mensen die onrecht wordt aangedaan of hulp nodig hebben.

De gemeente Leeuwarden is een prachtige gemeente met prachtige steden en dorpen met een mooie en rijke historie. Leeuwarden is een geweldige stad zonder dat het als een grote stad voelt. Gemoedelijke sfeer, veel evenementen en vermaak. Je kunt hier goed wonen.


Portefeuilles:

Wonen
Volkshuisvesting
Woon -en leefmilieu
Bouw -en woningtoezicht
Stads/Regiovisie
Ruimtelijke ordening/gebiedsontwikkeling
Infrastructuur
Grondbedrijf
Vergunningen
Openbare werken
Vastgoed
Beheer openbare ruimte
Onderhoud kapitaalgoederen
Monumenten
Stedelijke vernieuwing
Duurzame ontwikkeling
Groen werkt
Plattelandsontwikkeling, landbouw
Natuur & Milieu/duurzaamheid
Handhaving RO

Contactpersoon in de dorpen:

Friens, Grou, Reduzum, Wirdum/Swichum, Wytgaard

Contactpersoon in de wijken:

Zuiderburen