Fractie

Lutz Jacobi

Net 62 jaar en ook net fractievoorzitter PvdA Leeuwarden.

Woon al een kleine 20 jaar samen met mijn Koos, die 5 zonen heeft. Ik ben voorzitter Nationaal Park Schiermonnikoog en zit in het landelijk Bestuur Nationale Parken.
Hiervoor was ik jarenlang Directeur GGD Fryslan en 11 jaar lid van de Tweede Kamer/ PvdA fractie. Heb vele hobby’s ,maar er weinig tijd voor. Klaverjassen, schaatsen, voetbal kijken, wandelen, kamperen, lezen, theaterbezoek, biljarten, skiën…..

Ik ben lid van de PvdA sinds 1983 /1984, want wilde de partij steunen die opkomt voor de minder bedeelden en staat voor solidariteit.
Als kersverse fractievoorzitter wil ik samen met de fractie en vele andere leden het verschil maken in Leeuwarden voor de aanpak van armoedebestrijding/ schuldhulpverlening ; mensen weer naar werk begeleiden; betaalbaar wonen en zorg op maat; duurzame energie en een goede leefomgeving; goed onderwijs;
Daarvoor moeten we zichtbaar - en gemakkelijk bereikbaar zijn voor de inwoners !! Culturele Hoofdstad is een kans om ons als Leeuwarden en Fryslân te laten zien aan de wereld. Wat vooral van belang is dat we er nog vele jaren wat aan overhouden voor werkgelegenheid en cultuur.