Schaduwfractie

Bauke Aalbers

Wordt opgetogen van
‘De gezellige binnenstad van Leeuwarden in de zomer, als de Prinsentuin vol ligt met boten en als er markt is.’

Grootste ergernis
‘Ik erger mij niet zo snel, maar soms aan het gemak waarmee grote beeldbepalende bomen worden weggehaald.’

In de politiek
‘Wil ik meer ‘ruimte voor redelijkheid’ in de gemeenteraad en minder vasthouden aan coalitieakkoorden.’

Slechte regeling
‘Buurten met te veel studentenhuizen, waardoor overlast en uitbuiting door huisjesmelkers ontstaan.’

Morgen invoeren
‘Gerichter beleid op het voorkomen van eenzaamheid, andere sociale problemen en gezondheidsproblemen. Vooral bij ouderen, maar ook bij andere groepen. Lokaal gezondheidsbeleid handen en voeten geven, samen met corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, scholen en ondernemers.’

Leeuwarden is voor mij
‘Mijn geboortestad met een rijke Friese geschiedenis.’