Wethouders

Sjoerd Feitsma

Sjoerd Feitsma (PvdA) is wethouder financiën en bedrijfsvoering, coördinatie sociaal domein, cultuur en (legacy) LF2018, inkomen
1e loco-burgemeester

Portefeuilles
◾Financiën
◾Coördinatie sociaal domein
◾Lokale heffingen
◾Weerstandvermogen en risicobeheersing
◾Financiering
◾Verbonden partijen
◾Meerjareninvesteringen
◾Personele zaken
◾(Bestuurs)juridische zaken
◾Cultuur en (legacy) LF2018
◾Historisch Centrum Leeuwarden
◾Inkomen
◾Armoedebeleid
◾Schuldhulpverlening
◾Stads- en regiomarketing
◾Coördinatie evenementen

Wijken en dorpen
◾Grou
◾Jirnsum
◾Friens
◾Idaerd
◾Eagum
◾Vosseparkwijk
◾Westeinde
◾Valeriuskwartier