Fractie

Anneke Adema

Portefeuilles:

Jeugdbeleid en jeugdwet
Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs
Beroepsonderwijs (MBO/HBO/UNI)
Bestuurlijke besturing Sociaal Domein
Bedrijfsvoering
Digitalisering/publieke dienstverlening

Contactpersoon in de dorpen:

Easterlittens, Lekkum, Miedum, Snakkerburen, Warstiens, Warten