Fractie

Bauke Aalbers

Portefeuilles:

WMO en publieke gezondheid
Jeugdbeleid en jeugdwet
Basisonderwijs
Voorgezet onderwijs
Beroepsonderwijs ( MBO/HBO/UNI)

Contactpersoon in de dorpen:

Húns, Jellum, Baard, Bears, Leons

Contactpersoon in de wijken:

Bilgaard, Oldegalileën, Bloemenbuurt