Fractie

Cem Kaya

Ik ben bijna 39, getrouwd met Kadriye. We hebben 1 dochter en verwachten ons tweede kind. Ik werk bij een verzekeringsmaatschappij in Utrecht op de afdeling pensioenen. Mijn hobby’s zijn mijn gezin en voetbal. Helaas meer passief dan actief tegenwoordig.Ik ben al vele jaren lid van de PvdA, de enige partij, waar bijna al mijn idealen samenkomen. Eerlijk werk voor iedereen, een sociale maatschappij, waar iedereen zich thuis voelt.Dit is mijn eerste termijn als raadslid. Ik heb veel zin in de komende 4 jaar. Ik ga me o.a. bezighouden met horecabeleid, culturele hoofdstad, bedrijfsvoering, werk en inkomen en de WMO.Ik wil graag een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in onze gemeente.Culturele hoofdstad kan laten zien wat de waarde van cultuur is, maar moet ook bijdragen aan meer toerisme, meer werkgelegenheid en sfeer. Persoonlijk ben ik, dankzij Culturele Hoofdstad, nog trotser op dat ik in Leeuwarden woon.

Portefeuilles:

Opvang
Integratie
Caparis
Veiligheid (coffeeshops/horeca)
Inkomensregelingen
Armoedebeleid, schuldhulpverlening
Werk en Inkomen
Werk (participatiewet)

Contactpersoon in de wijken:


Schepenbuurt
Wielenpôlle
Zuidlanden
Zuiderburen