Fractie

Lutz Jacobi

Ik woon al een kleine 20 jaar samen met mijn Koos, die 5 zonen heeft. Sinds mei 2018 ben ik directeur van de Waddenvereniging.

Hiervoor was ik jarenlang Directeur GGD Fryslân en 11 jaar lid van de Tweede Kamer/ PvdA fractie. Ik heb vele hobby’s, maar ik heb er helaas weinig tijd voor. Klaverjassen, schaatsen, voetbal kijken, wandelen, kamperen, lezen, theaterbezoek, biljarten, skiën…..

Ik ben lid van de PvdA sinds 1983 /1984, want ik wilde de partij steunen die opkomt voor de minder bedeelden en een partij die staat voor solidariteit.

Als lid van de fractie wil ik samen met de fractie en vele andere leden het verschil maken in Leeuwarden voor de aanpak van armoedebestrijding/ schuldhulpverlening; mensen weer naar werk begeleiden; betaalbaar wonen en zorg op maat; duurzame energie en een goede leefomgeving en goed onderwijs.

Daarvoor moeten we zichtbaar - en gemakkelijk bereikbaar zijn voor de inwoners! Culturele Hoofdstad was een kans om ons als Leeuwarden en Fryslân te laten zien aan de wereld. Wat vooral van belang is dat we er nog vele jaren wat aan overhouden voor werkgelegenheid en cultuur.


Portefeuilles:

Armoede en schuldhulpverlening
Bestuurlijke coördinatie
Sturing Sociaal Domein


Contactpersoon in de dorpen:

Eagum, Goutum, Jirnsum, Jorwert, Wergea