Fractie

Lydia van Santen

Per 1 december ben ik raadslid voor de PvdA in de mooie gemeente Leeuwarden. Bij deze vertel ik wat meer over mijzelf. Ik ben bijna zestig jaar geleden geboren in Utrecht als vierde kind. We woonden in een klein bovenhuis en mijn vader verdiende de kost als leerbewerker. Het bedrijf ging echter over de kop. En daar kwam de Hoogovens in beeld: je kreeg een baan plus een gezinswoning. De keus was snel gemaakt en we verhuisden naar Akersloot. Mijn vader werd rangeerder en actief in de vakbond.
In Akersloot hadden we alle ruimte en ik was veel op de boerderij van mijn vriendin.

Daar besloot ik dat ik naar de Hogere landbouwschool wilde en daarna ontwikkelingswerk wilde gaan doen. Op de tropische landbouwschool in Deventer werd ik echter niet aangenomen. Reden: jonge vrouw. Daarop besloot ik een jaar naar de Hogere landbouwschool in Leeuwarden te gaan en daarna nogmaals een toelatingsgesprek te doen in Deventer. Maar zie daar: ik ben nog steeds in Leeuwarden! Het is een prachtstad waar ik ook vele jaren voor gewerkt heb als ambtenaar in verschillende functies. Ik ken het dan ook goed. Zeven jaar geleden wilde ik toch ook nog eens elders gaan werken.

Voor verschillende overheden heb ik mooie klussen mogen doen. Nu werk ik als strategisch adviseur voor de P10: een netwerk van 29 grootschalige plattelandsgemeenten die zich inzet voor lobby en kennisdeling. Daarnaast ben ik actief als gastdocent voor Amnesty International. Samen met mijn partner woon ik in Wergea. De kinderen wonen inmiddels zelfstandig en in mijn vrije tijd reis ik graag en fotografeer ik veel.

Voor de PvdA ga ik me met name inzetten voor een ongedeeld Leeuwarden waar iedereen mee kan doen. Mijn portefeuille is armoede, schuldhulpverlening en participatie. Tevens wil ik me inzetten voor een gemeente die luistert naar haar inwoners en die uitgaat van vertrouwen.

Portefeuilles:

Werk en Inkomen
Participatiewet
Inkomensregelingen
Bestuurlijke coördinatie
Sturing sociaal domein
Armoedebeleid/Schuldhulpverlening
WMO en publieke gezondheid
Opvang
Integratie

Contactpersoon voor de dorpen:

Friens, Reduzum, Wirdum/Swichum, Wytgaard

Contactpersoon voor de wijk:

Vrijheidswijk