Fractie

Mirka Antolovic

Ik ben Mirka Antolovic-Tipuric en woon sinds 1999 in Leeuwarden. Ik verruilde Zuid-Limburg voor Fryslân en ik ben hier gebleven, omdat ik me hier thuis voel. Friese taal draag ik een warm hart toe, omdat de taal een onlosmakelijk onderdeel is van je bestaan.

Doel van mijn leven is leven in een liefdevolle omgeving waar je jezelf mag zijn en met elkaar zorgt voor deze liefdevolle omgeving. Mij kun je wakker maken voor een goed gesprek of een vurig debat.

Leeuwarden gaat door zoals in 2018 is gestart. De hoofdstad van een fantastische provincie met een eigen taal en cultuur. Een stad die een thuis is voor iedereen die hier woont en hier wil wonen. Leeuwarden blijft zich ontwikkelen op sociaal - en cultureel gebied. En het aller belangrijkste is dat Leeuwarden niet in de top staat als het gaat om armoede. In een rijk land hoort niemand arm te zijn, dat is mijn moto.

Het hart klopt links. Solidariteit is de basis van ons bestaan. Wij leven met elkaar en niet tegenover elkaar. Wat mij betreft is sociaal – democratie de enige eerlijke manier van leven. Samen spelen, samen delen, dat leren we onze kinderen ook altijd.

Ik vind dat iedereen een bijdrage moet leveren aan de samenleving vanuit zijn of haar eigen kracht en talent. Mijn bijdrage is me belangeloos inzetten voor goede besluiten in onze gemeente.

Mijn favoriete plek in Leeuwarden bestaat uit verschillende plekken: Groene Ster, Eewal en de plek waar je de eerste contouren van Leeuwarden ziet bij de terugkomst van buiten de stad.


Portefeuilles:

Prostitutiebeleid
Culturele Hoofdstad/Legacy
Cultuur en cultuureducatie
Bibliotheek
Vlietzone
Omgevingsvisie
Sport

Contactpersoon in de wijken:

Blitsaerd, Cammingaburen, Tjerk Hiddes, Cambuursterhoek