Fractie

Mohammed Benmhammed

Ik ben Mohammed Benmhammed, geboren in Marokko, op 25-jarige leeftijd naar Nederland gekomen om hier verder te studeren. Sinds maart 2006 ben ik raadslid van de PvdA Leeuwarden. Ik werk bij de gemeente Sûdwest-Fryslân als teammanager Sociaal Domein. In mijn portefeuille als raadslid heb ik onder andere Werk en Inkomen en armoedebestrijding.

In de politiek wil ik graag dat alle Leeuwarders zoveel mogelijk naar hun eigen wensen en mogelijkheden deel kunnen blijven nemen in de samenleving. Daarbij moet de politiek een ondersteunende en inspirerende rol spelen. Ik streef ook in de politiek naar een gezonde economie, waar iedereen die kan werken ook de mogelijkheid krijgt om te werken.

Mijn ambities voor de inwoners van Leeuwarden is iedereen gelijke kansen bieden. Daarbij maak ik gebruik van mijn kennis van Sociaal Domein, maar ook van mijn netwerk in de stad. Op deze manier weet ik vaak hoe voorgenomen beleid in de praktijk voor mensen zal uitpakken. Dat is belangrijk voor mij, want ik wil opkomen voor sociaal kwetsbaren. De gemeente moet veranderen. Minder onvriendelijk, minder bureaucratisch, meer van ons en voor ons.

De PvdA is hiervoor de meest aangewezen partij omdat wij de mensen niet in de steek laten! Leeuwarden is een rode stad. Iedereen telt mee. Ook diegenen die pech hebben. En óók als dat hun eigen fout is! Klinkt heel logisch, maar de meeste partijen denken hier anders over. Wij stellen mensen in staat om weer een leven op te bouwen. Met werk en waardering en persoonlijke vrijheid.

Ik wil me vooral bezighouden met oplossen van praktische problemen waar mensen tegenaan lopen. Als je mensen helpt en de weg wijst, krijg je vertrouwen terug. De komende jaren hoop ik al mijn kennis sociaal democratisch in te zetten voor alle Leeuwarders.

Leeuwarden is voor mij de stad van moderne paradoxen. Schijnbare tegenstrijdigheden gaan hier uitstekend samen. Een stad met een schat aan rijks- en gemeentelijke monumenten, maar tegelijk met de modernste voorzieningen voor studenten, ouderen en bedrijven. Een stad die investeert in haar verleden, heden en toekomst. Een stad waar studenten, ouderen en gezinnen zich thuis voelen, maar ook bedrijven de ruimte krijgen.


Portefeuilles:

Wonen
Volkshuisvesting
Woon -en leefmilieu
Bouw -en woningtoezicht
Stads/Regiovisie
Ruimtelijke Ordening/Gebiedsontwikkeling
Infrastructuur, Grondbedrijf
Vergunningen, Openbare werken
Vastgoed, Beheer openbare ruimte
Onderhoud kapitaalgoederen
Monumenten
Stedelijke vernieuwing
Duurzame ontwikkeling
Groen Werkt
Plattelandsontwikkeling, landbouw
Natuur en Milieu/duurzaamheid
Handhaving RO

Contactpersoon voor de wijken:

Aldlân, Nijlân,