Fractie

Sander Douma

Portefeuilles:

Horecabeleid en coffeeshops
Wonen
Volkshuisvesting
Woon -en Leefmilieu
Bouw -en woningtoezicht
Stads/Regiovisie
Infrastructuur (verkeer)
Ruimtelijke ordening/gebiedsontwikkeling
Grondbedrijf
Vergunningen
Openbare werken
Duurzame ontwikkeling
Groen werkt
Plattelandsontwikkeling, Landbouw
Natuur en Milieu/Duurzaamheid
Handhaving RO

Contactpersoon in de dorpen:

Koarnjum

Contactpersoon in de wijken:

Huizum -Oost, Huizum -West