Fractie

Ursula de Voogd

Ik ben geboren en getogen in Zeeland, een dorpje bij Middelburg met de mooie naam Nieuw en Sint Joosland. Door het werk van mijn huidige man ben ik via Uden naar Friesland verhuist en wonen we sinds 1993 in Britsum.

Ik ben getrouwd en wij hebben twee volwassen dochters. Als sociaal, betrokken en actieve vrouw zet ik mij graag in voor mijn omgeving. Wanneer je van dichtbij of veraf dingen wilt veranderen dan kun je daar zelf invloed op uitoefenen.

Dat kan persoonlijk thuis of door middel van vrijwilligerswerk of in het algemeen door de politiek in te gaan. Ik probeer mijn steentje bij te dragen. Dat is hoe ik in het leven sta. Een omgeving/wereld die respectvol met elkaar omgaat, sociaal en duurzaam. De PvdA is voor mij de partij van rust, goed overwogen keuzes maken en dat met elkaar in een goede sfeer.

In de gemeente zijn vele mooie plekken te noemen. Britsum, waar ik naar mijn gezin woon,en het mooie oude kerkje aldaar. De Skalm in Stiens, waar ik wekelijks spreekuur houd en waar ik door de medewerkers van Wil altijd hartelijk word ontvangen, maar het allermooiste vind ik het uitzicht vanaf de bovenste etage van de Achmeatoren. Daar zie je de hele gemeente Leeuwarden en nog veel meer. Je kunt zo ver kijken. Wel tot de eilanden aan toe. Dat vind ik prachtig!


Portefeuilles:

Bedrijfsvoering
Verkeer en vervoer
Digitalisering/publieke dienstverlening
Duurzame ontwikkeling

Groen werkt
Laaggeletterdheid
Ervaringsdeskundigen/dienstverlening
Veenweide
Vastgoed
Beheer openbare ruimte
Onderhoud kapitaalgoederen
Monumenten
Stedelijke vernieuwing
Recreatie en Toerisme
Citymarketing
Plattelandsontwikkeling, landbouw
Natuur en Milieu/Duurzaamheid
Handhaving RO
Wijken en dorpenbeleid/ Mienskipsfonds
Wijkaanpak

Contactpersoon in de dorpen:

Alde Leie, Britsum, Feinsum/Finkum, Hijum, Hilaard, Jelsum, Koarnjum, Stiens, Weidum