Inzet ervaringsdeskundigen

hands-600497340Op woensdag 13 november heeft de fractie van de PvdA Leeuwarden de motie 'Inzet Ervaringsdeskundigen' ingediend. De statushouders hebben van onze gemeente op meerdere terreinen goede en effectieve ondersteuning nodig. Tot nu toe blijven er veel kansen liggen bij het inburgeringsbeleid.

De gemeente beschikt over bijna een half miljoen euro voor nieuwe onconventionele benadering van de statushouders. Statushouders zijn kwetsbaar en zitten vaak in een doolhof aan regelingen. Daarnaast is het van belang dat de gemeente met vaste contactpersonen werkt, zodat de mensen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ervaringsdeskundigheid kan op het gebied van inburgering een grote meerwaarde zijn.

Lees meer

0
0
0
s2smodern

ladder-823620960720Op woensdag 13 november heeft de PvdA Leeuwarden, samen met PAL Groen Links en het CDA de motie 'Gemeente Leeuwarden trap op, trap af' ingediend. Er is sprake van onder uitputting van de uitgaven van het rijk. Er worden minder gelden in het gemeentefonds gestort, dan eerder beraamd. De komende jaren zal er ook sprake zijn van onder uitputting bij het rijk.

Als gevolg van het trap-op-trap af principe, worden de gemeenten de komende jaren geconfronteerd met blijvende miljoenentekorten waardoor er extra bezuinigingen moeten plaatsvinden om de gemeentelijke meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Er is een motie door de tweede Kamer aangenomen, waarin het rijk wordt opgeroepen om samen met de gemeenten te onderzoeken om de financiële nadelen voor gemeente door het trap-op-trap-af principe te compenseren.

Lees meer

0
0
0
s2smodern

adult-1846428340Op woensdag 13 november jl. diende de PvdA Leeuwarden, samen met ChristenUnie, CDA en PAL GroenLinks de motie 'Present' in. Het college heeft als doelstelling deze gemeente te willen maken tot een stad waar iedereen meedoet door middel van het bevorderen van de sociale cohesie en door middel van het bevorderen van de inzet van vrijwilligers.


Lees meer

0
0
0
s2smodern

euro-870757960720Op woensdag 13 november jl. diende de fractie van de PvdA Leeuwarden, samen met PAL GroenLinks, FNP en D66, de motie 'Rentetarieven KBNL' in. Het KBNL (Kredietbank Nederland) is het loket voor sociale leningen. Mensen met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau, een BKR notering en/of schulden kunnen een beroep doen op een sociale lening van de KBNL.Lees meer

0
0
0
s2smodern

Meer artikelen...