Nieuws

Masterplan Heechterp: voorbeeld voor hele stad

images-1Heechterp gaat flink op de schop. Bijna 600 sociale huurflats gaan tegen de vlakte. Daarvoor in de plaats komen iets meer en veel meer gevarieerde woningen in een groene omgeving terug. Waarom doen we dit eigenlijk?

Heechterp-Schieringen was al eens de armste van Nederland, aldus het SCP. In 2017 was de situatie iets verbeterd. De wijk stond toen als enige van Leeuwarden in de landelijk top 20 (op plek 16). Dat jaar leefde 17,4 procent van de inwoners onder de armoedegrens: 8 procent minder dan even daarvoor, maar wel drie keer meer dan landelijk gemiddeld.

Complex van problemen

Achter die cijfers zitten verhalen. Verhalen van mensen. En van de wijk. Heechterp telt voornamelijk sociale huurwoningen. Voor nog geen 400 euro per maand kun je hier vaak een eengezinshuis huren. Dat trekt uit een wijde omgeving mensen aan die de anonimiteit opzoeken. Bijvoorbeeld door werkloosheid of schulden. Voor bewoners die het financieel beter krijgen, heeft Heechterp vrijwel geen woningen. Zij zijn gedwongen naar elders te verhuizen. Een ander punt van aandacht is dat de wijk niet gemengd is. Dat leidt vaak tot een spiraal van armoede.

Armoede stopt niet bij geldzorgen. Het gaat hand en hand met allerlei andere problemen, weten we uit onderzoek. Denk aan chronische stress, opvoedproblematiek, een ongezonde leefstijl, chronische ziekten en psychsociale problemen. Mensen in ‘slechte wijken’ leven zes jaar korter dan mensen in ‘goede wijken’, aldus het CBS. Zij leven bovendien 15 jaar langer in slechte gezondheid. En dat in het op twee na rijkste land van de wereld.

Negatieve spiraal doorbreken

De PvdA wil de negatieve spiraal doorbreken en de kloof dichten. Daarvoor is een complete aanpak nodig. Aan de basis van die aanpak staan gemengde wijken. Wijken waarin mensen met verschillende inkomens en opleidingsniveaus wonen. Waar kinderen weer samen naar school gaan en volwassenen elkaar ontmoeten in een gezonde en veilige omgeving. Waar we niet tegenover, maar naast elkaar staan.

In de Vrijheidswijk hebben we met dit soort ingrepen al succes geboekt. Tot na de eeuwwisseling behoorde deze wijk tot de armste van Nederland. Na grootschalige sloop en nieuwbouw leven hier nu verschillende inkomensgroepen door elkaar. De wijk is gemengder en aantrekkelijker geworden en piekt niet meer in de negatieve lijstjes.

Duurzame verbetering

De aanpak in Heechterp van PvdA-wethouder Hein de Haan gaat weer een stap verder. Hier worden niet plannen voor, maar mét de bewoners gemaakt. Er waren woonateliers, contactgroepen, workshops, journaals, telefonische interviews, digitale gastlessen en adviesgesprekken. Daaruit kwam een nieuw masterplan, met groot draagvlak onder bewoners, dat Heechterp duurzaam verbetert.

Slechte sociale huurwoningen maken plaats voor een mix van woningtypen, ook voor mensen met middeninkomens. Asfalt en klinkers maken plaats voor groen, wandelpaden en plekken waar wijkbewoners met verschillende opleidingen, achtergronden en inkomens elkaar ontmoeten. Zo maken we weer verbinding met elkaar. Dit doen we niet alleen voor de inwoners nu en voor de komende generaties. En zo krijgen we weer begrip voor elkaar.

Alle kleuren en smaken

In de gemengde wijk leven kinderen in de wereld zoals zij echt is. Geen rijke of arme afgesloten gemeenschappen, maar een open buurt met allerlei kleuren en smaken. Kinderen uit arme gezinnen zien nieuwe rolmodellen. Kinderen uit rijkere gezinnen leren dat welvaart niet vanzelfsprekend is. En iedereen gaat voor leuke activiteiten naar het wijkcentrum.

Het masterplan Heechterp met meer woningen voor wat hogere inkomens en elders fors meer sociale huurwoningen is voor de PvdA het voorbeeld voor de ongedeelde stad. Na Heechterp willen we deze vernieuwende aanpak dan ook uitrollen naar andere wijken, zoals Bilgaard en de Vlietzone.

 

Tags: Leeuwarden, , pvda, Heechterp