190820-Trino-orgGedreven PvdA-er Trino van der Geest overleden
Op woensdag 14 augustus is Trino van der Geest overleden op de leeftijd 79 jaar. Trino was jarenlang actief als bestuurder van PvdA Leeuwarderadeel.

De sociaal democratie was zijn drijfveer en hij volgde de fractie intensief. Hij toetste het werk van de fractie op de sociaal democratische beginselen en meldde zich nadrukkelijk als hij het er niet mee eens was. “Je moet elkaar scherp houden” was zijn motto.

Lees meer

0
0
0
s2smodern

Limkje-de-jongMaandag 8 juli j.l. overleed onverwacht Limkje de Jong op 81-jarige leeftijd. Limkje was een groot deel van haar leven actief lid van onze partij. Van 1970 tot 1982 was zij lid van de Provinciale Staten, als één van de weinige vrouwen in die tijd.

In die periode was zij daarnaast actief binnen de afdeling Boarnsterhim. Limkje had een groot hart voor mensen bij wie het geluk niet vanzelf aan kwam waaien. Tijdens haar werkzame leven hield zij zich o.a. bezig met het begeleiden van en het bijbrengen van de taal aan de leerlingen van de Internationale Schakelklas. Daarnaast streed zij voor de rechten van vrouwen, voor de Fryske taal en cultuur en voor natuur en milieu.

 

Lees meer

0
0
0
s2smodern

260Woensdag 3 juli hebben wij een zeer inspirerend werkbezoek aan het Integraal Kindcentrum Franciscus gebracht.

Wat daarbij opviel was de bevlogenheid om kinderen gelijke (onderwijs)kansen te geven en juist kinderen die zich vanwege diverse redenen in een achterstandssituatie bevinden (bijvoorbeeld armoede, gezinsproblematiek of problematische scheidingen) met extra zorg en aandacht te ondersteunen.

Lees meer

0
0
0
s2smodern

1 mei viering 2019

PSX20170427014513Woensdag 1 mei vieren we de Dag van de Arbeid. Dit jaar organiseert PvdA-Gewest Fryslân samen met de PvdA-afdeling Leeuwarden de provinciale bijeenkomst. Het is dit jaar 130 jaar geleden dat de eerste 1 mei-viering gevierd werd, en dat nog wel in Leeuwarden.

Na een korte historische terugblik door Nelleke Vedelaar, voorzitter van de PvdA gaan we terug in de tijd met Piter Jelles Troelstra. Op het programma staan verder een interactief gesprek met jonge socialisten van de JS Fryslân en een interactief gesprek over het vrouwenkiesrecht. Het programma wordt omlijst door een rood koor uit Gelderland.

U bent vanaf 14:30 uur van harte welkom in De Koperen Tuin te Leeuwarden. Rond 17:00 uur sluiten we het programma af met een hapje en een drankje.
0
0
0
s2smodern

Meer artikelen...