Standpunten

Zorg en Leefbaarheid

ZORG

Iedereen moet zorg kunnen krijgen. Daarbij gaat het om een menselijke benadering. Mensen moeten er zelf over kunnen meepraten. De zorg is belangrijker dan het geld. Goed wijkwerk en goed jongerenwerk kan voorkomen dat er dure zorg nodig is. De PvdA wil dat er weer opbouwwerkers komen. De PvdA wil dat de marktwerking verdwijnt in de zorg. Het gaat om goede zorg, naar wens van degene die erom vraagt. De PvdA wil dat oudere mensen in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Oudere mensen moeten niet eenzaam zijn. We moeten elkaar daarbij helpen in de buurt en zorgen dat het niet te zwaar wordt. Ook voor dieren moet goed gezorgd worden.


•Het gaat om de zorg die nodig is, niet om het geld
•De zorg moet dicht bij de mensen georganiseerd worden
•Voorkomen is beter dan genezen
•Mensen die voor anderen zorgen moeten gesteund worden door de gemeente
•Mensen die zelf iets meegemaakt hebben, kunnen anderen vaak helpen
•Met technische oplossingen kunnen ouderen vaak langer thuis blijven wonen

LEEFBAARHEID

Iedereen wil wonen in een prettige omgeving. Veilig en schoon. De PvdA wil in iedere wijk of dorp een leuke ontmoetingsplek. Bijvoorbeeld een dorpshuis. Alle wijken en dorpen hebben een vaste contactpersoon met de gemeente. Iedere wijk of dorp krijgt geld voor activiteiten. Dit geld komt uit het Mienskipsfuns en dat moet zo blijven. Ook als je een beperking hebt moet je overal terecht kunnen.

Vluchtelingen die hier zijn moeten direct naar school kunnen of binnen drie jaar aan het werk. Snel de taal leren en meedoen aan onze samenleving. Er is nog steeds discriminatie. De PvdA wil dat niet. Iedereen moet gelijk behandeld worden. Organisaties die daaraan werken zoals Tumba en COC krijgen daarom geld van de gemeente. Ieder jaar is er een regenboogdag. Dit is een dag om te vieren dat iedereen gelijkwaardig is.

•Initiatieven van mensen om elkaar te helpen worden maximaal ondersteund.
•Bestuurders en ambtenaren zijn goed bereikbaar en laten zich zien in de dorpen en wijken.
•Er komen plekken waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. Bijv. bij verzorgingshuizen, azs’s en dierenasiels.
•Overal moet goed internet zijn.
•Wijken en dorpen zijn belangrijk. Ze krijgen een eigen budget.
0
0
0
s2smodern