Standpunten

Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer

OPENBARE RUIMTE

De PvdA vindt dat een prettige omgeving om te wonen belangrijk is. De wegen en het groen moeten goed onderhouden worden. Geen rommel op straat. De bermen moet groen zijn zodat veel plantjes en dieren er kunnen leven. Natuurgebieden worden beter met elkaar verbonden, met name door fietspaden. De wegen moeten wel veilig zijn en moeten passen in de omgeving. Er wordt een plan gemaakt om de omgeving van de toegangsweg vanuit het Westen naar Leeuwarden mooier te maken.

Meer groen wordt milieuvriendelijk onderhouden. Meer overleg met de inwoners over wegen, groen-onderhoud, straatverlichting en gladheid. Meer geld voor kunst op straat. We letten goed op dat de gebouwen in woonwijken en dorpen niet gebruikt worden voor zaken waar ze niet voor zijn bedoeld.

VERKEER EN VERVOER

De PvdA wil goed openbaar vervoer, veilige wegen en goede fiets- en voetpaden. Parkeren moet mogelijk zijn en niet onnodig duur. Samen met bewoners gaan we kijken of Leeuwarden goed bereikbaar is. We vragen hen of er nog wensen zijn. Er zijn nog plekken waar de bereikbaarheid beter kan: Vlietsterbrug, Hoeksterend, Winkelcentrum De Centrale, WTC-gebied met Cambuurstadion, Centrum van Grou.

Het openbaar vervoer is vooral belangrijk voor scholieren en ouderen. Het openbaar vervoer voor ouderen kan beter georganiseerd worden zodat de mensen minder hoeven te wachten. De PvdA wil gratis openbaar vervoer voor mensen met een minimum inkomen. De doorgaande fietspaden waar snel gereden wordt, krijgen extra aandacht.

De kwaliteit van openbaar vervoer per trein en bus moet goed blijven. De situatie rond het Zuiderplein wordt verbeterd met onder andere een tunnel of brug. Er moeten meer treinen rijden naar de Randstad en naar Groningen. Als er een nieuwe contract komt voor openbaar vervoer zijn milieu, prijs, kwaliteit en geschikt voor rolstoelen, belangrijk. De PvdA wil kijken of de parkeergarages van de Provincie en van de Aegon vaker gebruikt kunnen worden voor bezoekers aan de stad.

0
0
0
s2smodern