Standpunten

Financiën

FINANCIËN

De PvdA vindt dat de gemeente een sluitende begroting moet hebben. Financiële risico’s die de gemeente loopt worden twee keer per jaar opnieuw bekeken. Er moet geld zijn om te investeren in de toekomst van de stad en de dorpen. De PvdA wil dat er investeringsfonds komt. Wat er ook gebeurt, de PvdA wil niet dat er bezuinigd wordt op jeugd- en ouderenzorg, onderwijs, armoedebeleid, sport en cultuur.

In de begroting wordt geld gereserveerd om risico’s op te vangen
Vaste uitgaven moeten betaald worden uit de vaste middelen.
De PvdA wil de kosten van de accountant omlaag brengen. Dit kan misschien door een gemeentelijke onafhankelijke dienst in te stellen. Als er bezuinigd moet worden, dan dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.