Standpunten

Jeugd en Onderwijs

JEUGD

De PvdA wil dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Dat geldt voor thuis, in de buurt en op school. Leuke plekken om te spelen of elkaar te ontmoeten. Alle kinderen doet mee met cultuur. Dat wordt geregeld door de cultuurcoaches van Kunstkade.

Gezinnen die hulp nodig hebben krijgen één hulpverlener. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Iedereen die hulp nodig heeft bij de opvoeding, kan dar krijgen. Er is jeugdzorg beschikbaar als dat nodig is. We proberen te voorkomen dat zware zorg nodig is. De PvdA vindt jongerenwerk en opbouwwerk belangrijk. Er kunnen meer jongeren werken op een stembureau. Dat maakt jongeren politiek bewust.

ONDERWIJS

De PvdA vindt dat iedereen recht geeft op goed onderwijs. School is belangrijk. Er moeten plaatsen zijn (IKC’s) waar kinderen allerlei activiteiten kunnen doen en geholpen worden bij het huiswerk. Er moet veilige, goede kinderopvang zijn met professionele begeleiding. De PvdA wil één plek voor onderwijs en opvang voor kinderen van 0-12 jaar. Kinderen met een beperking moeten naar de gewone school kunnen.

Iedereen moet zijn school afmaken. Scholen, ouders en wijkteams moeten samen voorkomen dat jongeren de school niet afmaken. Leeuwarden moet een stad zijn waar studenten graag komen studeren. Scholen worden, als dat kan, een IKC
Alle kinderen tot 4 jaar moeten naar de kinderopvang of peuterspeelzaal kunnen. De weg naar school moet veilig zijn.
Weekend- en zomerscholen kunnen nuttig zijn. Allochtone ouders moeten meer betrokken raken bij de school
Schoolgebouwen moeten fris en schoon zijn. Als een school te weinig leerlingen heeft, wordt hij gesloten.
De PvdA wil dat iedereen moet leren lezen en schrijven.

0
0
0
s2smodern